Artykuły oznaczone jako 'rozporządzenie MEN'


Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: Rozporządzenie MEN

luty 1, 2010 by  
Kategoria: Edukacja

Z raportu Agnieszki z Warszawy:
“Przedszkola, szkoły i oddziały, o który mowa w paragrafie 1, zapewniają dzieciom i młodzieży, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie:
1.realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
2.odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne
3.realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości […]