Kiedy nauka matematyki dla dzieci z zespołem Downa jest efektywna?

kwiecień 27, 2016 by
Kategoria: Edukacja

Bardzo ciekawy program zakończył się w Australii. Próbowano dowiedzieć się jak można pomóc dzieciom z zespołem Downa i nauczycielom, by nauka matematyki była efektywna.

Szczerze mówiąc wyniki trochę mnie zaskoczyły, ale tylko trochę.

image

https://rd.acer.edu.au/article/everybody-counts-maths-teaching-for-children-with-down-syndrome

Zaczynamy od tego stwierdzenia, bardzo ważne:

Mainstream schools are increasingly providing inclusive education for children with Down syndrome, and new research indicates that students with Down syndrome can learn important mathematics in this environment.

Szkoły masowe, co raz częściej oferują edukację włączającą dla dzieci z zespołem Downa, a nowe badania wskazują, że uczniowie z ZD mogą uczyć się istotnej matematyki w tym środowisku.

Prawda, że fajne!

Jedziemy dalej: czym jest edukacja włączająca?

Inclusion is the practice of welcoming and valuing all learners and supporting their diverse learning needs together in the general classroom. It differs from integration, where students attend the same classroom but undertake different work with a teacher aide, or co-location, where they attend some lessons but are withdrawn from others.

Edukacja włączająca jest systemem wprowadzenia i oceny wszystkich uczących się, sposobem ich wsparcia przy ich odmiennych potrzebach edukacyjnych w klasie masowej. Różni się od integracji, gdzie uczniowie chodzą do tej samej  klasy ale biorą udział w innych pracach z nauczycielem wspomagającym albo w innej klasie, gdzie uczęszczają na niektóre lekcje, lub gdzie są wycofywane z klasy na niektórych zajęciach.

Dla mnie prawidłowe, czytelne określenie tego o czym ostatnio z Lidką omawialiśmy. Jasiek i Ania poprzez stałą obecność w klasie na wszystkich przedmiotach realizują plan edukacji włączającej, natomiast syn Lidki poprzez wycofanie go z niektórych zajęć będzie już realizował program edukacji integracyjnej.

Przedmiotem projektu była matematyka i jak jej uczyć w środowisku włączającym. Program edukacji w tym zakresie opisany jest tutaj:

http://www.australiancurriculum.edu.au/Mathematics/Rationale

Jakie konkluzje wynikają z tego programu:

1.Włączenie dzieci z ZD do nauki podstaw z matematyki jest możliwe.

2.By to się udało KAŻDY NAUCZYCIEL MUSI BYĆ PRZYGOTOWANY ZARÓWNO NA POZIOMIE PEDAGOGICZNYM, JAK I MATEMATYCZNYM.

3.Nauczyciel musi znać charakter ZD jako niepełnosprawności by przygotować możliwie najlepszą ścieżkę edukacji zwłaszcza przy wykorzystaniu kalkulatora, komputera.

4.‘Mathematics education outcomes are influenced by the way teaching teams interact. The research indicates that the most effective teaching and student learning occurs where all members of a teaching team have a clear understanding of the lesson plan and the expected learning outcome for the student.’ czyli wyniki edukacji matematycznej wynikają ze sposobu w jaki zespół nauczycieli współdziała. Naukowcy wskazują, że najbardziej efektywna nauczanie i uczenie się ma miejsce, gdy wszyscy rozumieją plan lekcji i wiedzą czego mają oczekiwać od ucznia.

Dla mnie te ostatnie zdanie jest kluczowe…choć wskazałbym na jedno genialne rozwiązanie, które w warunkach polskiej szkoły nie jest stosowane: KALKULATOR! Będziemy próbować!

Komentarze

Liczba komentarzy: 2 do “Kiedy nauka matematyki dla dzieci z zespołem Downa jest efektywna?”
  1. EG pisze:

    Dzieci z ZD już na etapie klasy 5 nie radzą sobie z realizowanym materiałem z matematyki w zakresie podstawowym. Nie są w stanie wykonywać prostych zadań z klasy 3, 4 nie pomaga kalkulator. Brak możliwości łączenia faktów. Nie rozumie sensu dodawania ,odejmowania ,nie mówiąc o mnozeniu. Nie rozumie co czyta. Nie potrafi przepisać z tablicy słów , bo nie rozumie ich znaczenia. Opinia moja jest wystawiona w oparciu o fobserwacje z pracy na lekcji z dzieckiem z ZD .

  2. Can pisze:

    Zgadzam się z tym faktem ale jest jedno ale. Dzieci które liczą w Austrii i Niemczech uczą się liczenia metodą paluszkową od 3 roku życia. W Anglii od 4 roku życia. W Polsce przychodzą do szkoły która uczy je tradycyjnymi metodami, a te nie są przystosowane do poziomu percepcji matematycznej osoby z ZD. Stąd sytuacja jak wyżej. Janek wykorzystuje kalkulator i mnie to cieszy, a ma 16 lat.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...