Liderzy Edukacje. Pierwsze szkolenie

listopad 23, 2012 by
Kategoria: Nasze szkoły

Startujemy z programem wspierania nauczycieli chcących uczyć dzieci z zespołem Downa w naszych szkołach, choć nie tylko. 1 grudnia odbędzie się pierwsze szkolenie w ramach tego projektu. Oto program szkolenia:

WIELOSPECJALISTYCZNA DIAGNOZA FUNKCJONALNA UCZNIA Z ZESPOŁEM DOWNA

1.Charakterystyka rozwoju dziecka z zespołem Downa

2.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych dziecka z zespołem Downa ukierunkowane na tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych:

- pedagogiczna diagnoza funkcjonalna dziecka z wykorzystaniem testów Gunzburga PAC
- obserwacje kliniczne rozwoju motorycznego w oparciu o diagnostykę SI i monachijską funkcjonalną diagnostykę rozwojową funkcji ręki
- ocena możliwości poznawczych dziecka
-   rozpoznawanie możliwości edukacyjnych dziecka w aspekcie umiejętności szkolnych)
- umiejętność czytania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w aspekcie wspomagania rozwoju dziecka w placówce szkolnej

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...