Wnioski po szkoleniu z co-teachingu Agnieszki

styczeń 29, 2013 by
Kategoria: Nasze szkoły

Właśnie otrzymałem zebrane wnioski po szkoleniu. Cieszę się, że jest reakcja i uczymy się wspólnie. Czekam na Wasze komentarze.

Konkluzje ogólne:

· Problem z udzielaniem spójnych instrukcji przez nauczycieli

· Planowanie zająć pomiędzy nauczycielem wiodącym a pedagogiem specjalnym jest elementem, który obecnie nie funkcjonuje w nauczaniu a jest to kluczowy czynnik pomyślnego poprowadzenia zajęć metodą nauczania włączającego

· Należy w czasie zajęć elastycznie zmieniać modele nauczania włączającego w zależności od zadania i innych uwarunkowań

· Każda ze stron nauczania włączającego musi czuć pozytywne dla siebie skutki takiego nauczania tj. nauczyciele, uczniowie zdrowi, uczniowie niepełnosprawni, rodzice dzieci zdrowych, rodzice dzieci niepełnosprawnych

· Problemy jakie podali nauczyciele kiedy mówimy o prowadzeniu zająć wspólnie z pedagogiem specjalnym:

a. brak planowania i czasu aby „dogadać się”

b. różnice osobowościowe – trzeba otworzyć się na innych

c. czasami brak chęci do współpracy

d. brak odpowiednich warunków do nauczania

e. zbyt duża ilość materiału do przerobienia

f. brak świadomości pedagogów specjalnych że mają kompetencje i możliwość poprowadzenia zajęć

· Realizacja modeli w praktyce – wnioski z warsztatów praktycznych:

Nauczanie zespołowe – tag-team

a. Samoocena:

- dużo czasu należało spędzić żeby się dogadać

- brak usystematyzowania w prowadzonej lekcji

- sztuczny podział pomiędzy nauczycieli

- cel lekcji został zrealizowany

b. Czy czuły się komfortowo? Dlaczego tak/nie?

- nauczyciele wchodzili sobie w słowo

c. Jak można by to zrobić inaczej?

- brak komentarza

d. Co było w tym realistycznego, a co nierealistycznego?

- trudność w przejściu od postawy „apodyktycznej” do „współpracującej”

e. Czy zrealizowały wszystko co zaplanowały?

- tak

f. Inne kwestie:

- brak pomysłu jak rozsadzić dzieci

Nauczanie wg modelu – alternative teaching

a. Samoocena:

- nie przeszkadzały sobie Panie (plus)

- praca na konkretach

- cel lekcji został zrealizowany

b. Czy czuły się komfortowo? Dlaczego tak/nie?

- tak ale był problem na końcu w jaki sposób później połączyć dwie grupy

c. Jak można by to zrobić inaczej?

- wprowadzenie tutoringu rówieśniczego

- urozmaicenie metod

d. Co było w tym realistycznego, a co nierealistycznego?

- raczej realistyczne: wtrącenia dzieci, kwestia jak podzielić zasoby

e. Czy zrealizowały wszystko co zaplanowały?

- tak

f. Inne kwestie:

- brak komentarza

Jedna osoba uczy, druga asystuje

a. Samoocena:

- brak dostatecznej asysty w pilnowaniu np. dyscypliny

- jeżeli asysta była to raczej zbyt głośna tj. tendencja do przejmowania prowadzenia zajęć

- praca na konkretach

b. Czy czuły się komfortowo? Dlaczego tak/nie?

- brak asysty albo asysta zbyt głośna

c. Jak można by to zrobić inaczej?

- brak komentarza

d. Co było w tym realistycznego, a co nierealistycznego?

- raczej realistyczna i jest nadużywana

e. Czy zrealizowały wszystko co zaplanowały?

- tak

f. Inne kwestie:

- brak komentarza

 Nauczanie równoległe

Ocena ogólna (brak czasu):

- trzeba włączyć dzieci do pracy poprzez zejście do poziomu dzieci (gdy siedzą my też siedzimy, etc)

- ogólnie ok

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...