Metoda Krakowska we Wrocławiu

W końcu też Wrocław “dogonił” Kraków i Warszawę. Od września w gabinecie przy ulicy Kazimierza Wielkiego czeka na nasze dzieci Asia.

Telefon kontaktowy to: 606 701 628

Czym jest metoda Krakowska? Dla mnie świetną metodą uczącą czytać, rozumieć i przede wszystkim mówić. Jaś z dużą przyjemnością korzysta z tych zajęć, które są dla niego wyższym już  poziomem wtajemniczenia :)

Co o metodzie można powiedzieć w układzie dydaktycznym? Asia przygotowała, krótki jej opis .

 

Wieloletnie doświadczenie oraz praktyka terapeutyczna specjalistów Ośrodka Krakowskiego pozwoliły stworzyć narzędzia diagnostyczne i metody pracy, które nazwane zostały Metodą Krakowską. Pojmuje ona logopedię jako naukę interdyscyplinarną, łączącą wiedzę z wielu dziedzin naukowych (językoznawstwa, neuropsychologii, neurobiologii, medycyny, filozofii). Logopeda Metody Krakowskiej pracuje nie tylko nad kompetencją komunikacyjną i językową, ale również nad wszystkimi funkcjami rozwojowymi swojego podopiecznego.

Pojmując język jako narzędzie opisywania i rozumienia świata oraz formowania się tożsamości, spotkania w gabinecie logopeda opiera zawsze na dialogu, dbając o to, by słowo towarzyszyło każdej aktywności. „Terapeuta uczy języka i tym samym rozumienia świata“ (J. Cieszyńska, 2011, s. 233).

Dzięki temu, że terapeuci Ośrodka Krakowskiego od wielu lat prowadzą terapię z dziećmi i dorosłymi przejawiającymi zaburzenia komunikacji językowej, stworzyli skuteczne narzędzia diagnozy i terapii logopedycznej do pracy z:

• dziećmi zagrożonymi autyzmem,

• dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

• dziećmi zagrożonymi dysleksją i dyslektycznymi,

• dziećmi z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,

• dziećmi z alalią i afazją dziecięcą,

• dziećmi z porażeniem mózgowym,

• dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną,

• dziećmi z Zespołem Aspergera,

• dziećmi z Zespołem Downa,

• dorosłymi osobami z afazją,

• dziećmi dwujęzycznymi.

Podstawą prowadzonej terapii według Metody Krakowskiej, jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej, której towarzyszą ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych. Obejmują one następujące sfery:

• słuchową,

• wzrokową,

• zabawy,

• funkcji lewej półkuli mózgu,

• zachowań społecznych,

• motoryki,

• pamięci,

• kategoryzacji i myślenia przyczynowo – skutkowego,

• systemu językowego.

Punktem wyjścia zaś jest wczesna diagnoza, której celem jest opis rozwoju funkcji poznawczych i rozpoczęcie stymulacji wraz z pierwszymi niepokojącymi sygnałami.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i długoletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych autorki. Głównym założeniem w metodzie prof. Jagody Cieszyńskiej jest nauka czytania sylabami. Dzieci podczas zajęć poznają sylaby (np. PA PO PU PE PI PY). Sylaby nie są poznawane w izolacji, zawsze nadawane jest im znaczenie, które ułatwia dziecku proces zapamiętania materiału i przyspiesza naukę czytania (np. obrazek dziewczynki machającej ręką i mówiącej PA PA). Metoda ta oprócz tego, że jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem, dla wielu dzieci okazała się jedyną drogą umożliwiającą rozpoczęcie budowania systemu fonetyczno-fonologicznego.

Wczesna nauka czytania metodą Symultaniczno-Sekwencyjną® wykorzystuje m.in wiedzę o funkcjach obu półkul mózgowych (symultanicznych – prawej półkuli i sekwencyjnych – lewej półkuli). Dlatego też, etapy nauki czytania przedstawiają się następująco:

1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej.

2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów.

3. Czytanie sylab zamkniętych.

4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych.

5. Samodzielne czytanie tekstów.

Podczas godzinnych zajęć logopeda wraz z dzieckiem czyta m.in. książeczki z serii “Kocham Czytać’ prof. Jagody Cieszyńskiej. Dzięki pięknej szacie graficznej, nauka czytania staje się przyjemna i wzbudza zainteresowanie u młodych odbiorców, zachęcając tym samym do samodzielnego czytania poza gabinetem logopedycznym. W swojej pracy terapeuta wykorzystuje również pomoce logopedyczne, które odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka, działają stymulująco na wszystkie jego funkcje poznawcze.

Zespół logopedów Metody Krakowskiej nadal prowadzi badania dotyczące szeroko pojętej diagnozy i terapii logopedycznej. Swoje doświadczenia podsumowuje w licznych publikacjach, a także podczas konferencji logopedycznych, organizowanych w całej Polsce. Dzięki temu, wszyscy zainteresowani zagadnieniami związanymi z nowym podejściem w diagnozie i terapii logopedycznej, mogą zapoznać się z Metodą Krakowską bliżej. Przede wszystkim jednak, terapeuci Metody Krakowskiej są praktykującymi logopedami osób przejawiających zaburzenia komunikacji językowej.

Joanna Łozowicka,

Logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej

Gabinet Logopedyczny Słówka

Źródło:

J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo (red.), 2010, „Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – Metoda Krakowska”

J. Cieszyńska, 2011, „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska“

J. Cieszyńska, M. Korendo 2007, „Wczesna interwencja terapeutyczna“

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...