MINUTKA ze szkoły cz.2

październik 1, 2012 by
Kategoria: Edukacja

Dzisiejszy dzień zacząłem od LEKCJI dla samego siebie. Muszę to spisywać…bo nie mogę popełniać najprostszych błędów. LEKCJE niczym PRAWDY będą mnie wzmacniać :) i pomogą mi przejść przez wszystkie te etapy edukacji mojego Jasia. Jesteśmy na początku, a to jest najtrudniejsze.

26.09.2012

1.Szkolenia dla nauczycieli muszą zawsze mieć cel. Ściśle sprecyzowany, z nakreśloną ścieżką dyskusji. Nie można prowadzić szkoleń bez precyzyjnych algorytmów-tutaj nie ma szans na “gadanie”. Brak celu=brak sukcesu.

2.Zanim zaczniesz rozmawiać o problemach, należy mówić o korzyściach i szansach.

3.Problemów wszyscy oczekują, boją się ich i nie chcą ich akceptować.

4.W edukacji dzieci z ZD należy omawiać problemy zbudowane na zasadzie kontrastów: korzyści-zagrożenia, silne strony-słabe. Nigdy nie mówimy tylko o problemach.

5.Jedno spotkanie, jeden zestaw tematyczny np.: Jak powinien stać nauczyciel przy tablicy w trakcie lekcji?

6.Właściwe postawienie problemu to sukces. Zauważcie nie pytam się w pytaniu powyżej o problem reakcji dziecka z ZD na lekcji. Nie pytam się o to czy jest w stanie zapamiętać coś z niej czy też nie. Sugeruję, że temat do dyskusji to jak stać…a dalej możemy go analizować w taki sposób, by dostosować te stanie do ograniczeń naszych dzieci.

Wniosek: PROBLEMY, OGRANICZENIA NAJLEPIEJ SIĘ ROZWIĄZUJE, GDY DO NICH SIĘ DOCHODZI, A NIE KONFRONTUJE .

7.Gdy mamy temat odpowiednio dobieramy słuchaczy. Im bardziej intymnie :) tym mniej agresji i emocji.

8.Zawsze należy nazywać  problem. Nigdy nie należy artykułować go w sposób jednoznaczny i bezpośredni. Czasami dojście wspólne, analiza sytuacji, dyskusja jest bardziej efektywna.

9.Spotkanie musi zakończyć się wnioskami i określeniem poziomu realizacji celu.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...