MIT: 8 Wszystkie dzieci z zespołem Downa można porównać według wybranych metod

Ewa napisała problem, który jednoznacznie jest trudny do rozstrzygnięcia. Powinienem odpowiedzieć, to jest prawda, że są metody oceniające poziom rozwoju dziecka i są one stosowane. Z drugiej strony ekspresja dodatkowych genów powoduje, że różnice między dziećmi z ZD mogą być zdecydowanie większe niż u zdrowej populacji.

Stąd ucieszyłem się bardzo, gdy dowiedziałem się że we Włoszech powstaje metodologia, która umożliwi porównywanie wybranych aspektów…ale znów zadaję sobie pytanie, tylko po co?

Jak zauważyłem, co 3-4 lata zamyka się cykl, w ramach którego rodzice stosują te same metody bez istotnych zmian. W obecnym czasie co 2 lata w sposób istotny zmienia się wiedza medyczna dotycząca ZD, a dostępność do Programu Wczesnej Interwencji stale się poprawia.

Jeszcze jeden czynnik należy nadmienić: edukacja, która może być kluczowa dla rozwoju dziecka, a ona jest bardziej dostępna w dużych miastach. Tworzą się zatem różnice.

Zatem uważam, że jeżeli takie systemy mają mieć zastosowanie to powinny być modyfikowane wielowymiarowo, gdyż inaczej nie będą opisywać rzeczywistości.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...