PEWNY START dla Twojego dziecka. Unikalny zestaw materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wydawnictwa PWN

wrzesień 1, 2014 by
Kategoria: Książki edukacyjne

“Wydawnictwo Szkolne PWN opublikowało Pewny start w odpowiedzi na potrzeby dzieci, nauczycieli, terapeutów i rodziców. „Jesteśmy zdania, że edukacja powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb człowieka i każdy powinien móc uczyć się w najlepszy dla siebie sposób – mówi Dorota Twarowska, Prezes Wydawnictwa Szkolnego PWN”.

 

PEWNY START DLA TWOJEGO DZIECKA. UNIKALNY ZESTAW ĆWICZENIOWY DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Rodzice dzieci ze szkół specjalnych również mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Kwota dotacji MEN wynosi od 175 do 770 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, powstał wyjątkowy na rynku zestaw materiałów ćwiczeniowych Pewny start, opublikowany przez Wydawnictwo Szkolne PWN.

Dotychczas w szkołach specjalnych nie było pełnego zestawu materiałów dydaktycznych, uwzględniającego specjalne potrzeby edukacyjne dzieci. Nauka, zwłaszcza w przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, wymaga nie tylko pracy i zaangażowania, ale również wartościowych pomocy edukacyjnych.

Zespół ekspertów z Wydawnictwa Szkolnego PWN przygotował kompleksowy, specjalistyczny zestaw ćwiczeń, z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wydana właśnie publikacja Pewny start została bardzo pozytywnie oceniona podczas konsultacji merytorycznych w gronie doświadczonych specjalistów-praktyków: pedagogów specjalnych i terapeutów, na co dzień pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Pewny start jest zgodny z podstawą programową MEN.

Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą uczniów, którzy mają znacznie większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy i nie są w stanie sprostać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego. Wymagają pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania i wychowania, dostosowanego do ich potrzeb, możliwości i ograniczeń.

Wydawnictwo Szkolne PWN opublikowało Pewny start w odpowiedzi na potrzeby dzieci, nauczycieli, terapeutów i rodziców. „Jesteśmy zdania, że edukacja powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb człowieka i każdy powinien móc uczyć się w najlepszy dla siebie sposób – mówi Dorota Twarowska, Prezes Wydawnictwa Szkolnego PWN – Naszą misją jest dostarczanie klientom innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i wiarygodnej wiedzy. Cieszymy się, że udało nam się zrealizować ambitne przedsięwzięcie jakim było stworzenie Pewnego startu. Mamy nadzieję, że nasza publikacja przyczyni się do wzrostu szans na zdobywanie wykształcenia przez wszystkie grupy uczniów.”

Zestaw ćwiczeń Pewny start jest przeznaczony do wspomagania nauki w szkołach specjalnych, ale może być także wykorzystywany jako dodatkowa pomoc dydaktyczna w pracy z dziećmi z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a więc także w pracy z dziećmi w normie intelektualnej. Jest to propozycja dla uczniów klas integracyjnych, terapeutów i pedagogów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. Ćwiczenia i zadania zostały opracowane w taki sposób, aby mogły służyć również do nauki w domu.

Cały komplet Pewnego startu obejmuje ponad 300 kart pracy, w tym część wielokrotnego użytku, które wystarczają do pracy przez cały rok szkolny. Materiały z zestawu nawiązują do pór roku, zmian zachodzących w przyrodzie i świecie otaczającym dziecko, dzięki czemu jest je łatwiej zrozumieć i zapamiętać. Ćwiczenia ogólnorozwojowe stymulują rozwój dziecka, usprawniają funkcje poznawcze, a także przygotowują do nauki czytania, pisania i liczenia.

Przy zakupie Pewnego startu można skorzystać z rządowego programu "Wyprawka szkolna". Rodzice dzieci z niektórymi niepełnosprawnościami (szczegółowy wykaz znajduje się na stronie MEN www.men.gov.pl w zakładce „Finansowanie edukacji”), mają prawo do zwrotu poniesionych wydatków w kwocie od 175 do 770 zł na jedno dziecko. Warto skorzystać z pomocy finansowej, którą oferuje MEN, gdyż każdego roku pozostaje pula niewykorzystanych środków w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy zachować dowód zakupu (fakturę, paragon lub rachunek), a następnie złożyć wniosek w szkole lub urzędzie gminy. Termin składania wniosków ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły. W większości placówek termin upływa w okresie 05.09.- 10.09.2014r., należy więc wziąć to pod uwagę. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2014 r. z programu „Wyprawka szkolna” będzie mogło skorzystać ok. 488 tys. uczniów, w tym ok. 121 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bogusława Trawińska

Specjalista ds. komunikacji marketingowej i PR

Boguslawa.Trawinska@pwn.pl
tel. 22 695 45 77

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...