Rejestrować się, czy nie? Jak to odnieść do rodzin dzieci z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami?

marzec 6, 2022 by
Kategoria: U przyjaciół

Na rządowej stronie czytamy: “Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.”

Co zatem z naszymi rodzinami z dziećmi z zespołem Downa.

1.Na dzień dzisiejszy “stara” ustawa nie jest dobra na tyle by z niej korzystać. Rejestracja “wpycha” w system azylancki, ogranicza dostęp do pracy i funkcjonowania zatem powiedziałbym CZEKAMY. Sam rząd de facto to sugeruje.

https://www.gov.pl/web/udsc

image

Czytając poniższe wpisy można się tylko upewnić, że tak jest:

https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,28175580,kim-jest-uchodzca-wojenny-ukraincom-nie-oplaca-sie-skladac.html?disableRedirects=true

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sytuacja-prawna-obywateli-ukrainy-czy-skladac-wniosek-o-status,513764.html

5821ec2d-4475-4247-8924-ce3b44b0c4ea

2.Kluczowymi tematami dla naszych rodzin są:

-opieka/edukacja dziecka

-zdrowie dziecka

-praca rodzica

3.O ile przepisy regulujące edukacje już są i dużo zależy od lokalnych władz i ludzi, o tyle przepisy medyczne mówią o dostępie do badań podstawowych i przypadkach losowych. Nie ma nic w temacie chorób przewlekłych, a tak jest w przypadku zespołu Downa.

4.Szybkie sprawdzenie przypadku kontroli dziecka po operacji kardiologicznej, w jednym szpitali, spowodowało panikę. lekarze pilnie chcieli przyjąć, a potem wszyscy się zastanawiali jak to rozliczyć. Na tej stronie mamy podanych już lekarzy chcących pomóc:

https://www.znanylekarz.pl/dla-ukrainy

5.NFZ mówi:

Ukraińcom, którzy przekroczyli naszą granicę od 24 lutego i zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej – informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, i zapewnia, że rozliczy udzielone im świadczenia. Lekarze rodzinni już deklarują przyjęcie pacjentów. W nocy i weekendy działa też infolinia medyczna w języku ukraińskim pod numerem 800 137 200.
image

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Czytamy na stronie NFZ dalej:

 

Specjalne przepisy

Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

WAŻNE!

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?

Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:

  • nie powinni odmawiać mu pomocy
  • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy
  • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
  • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.
WAŻNE!

Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.

 

I tam w końcu dowiadujemy się o jednej bardzo ważnej kwestii:

1.Uprawnienia te dotyczą wszystkich legalnie przekraczających granicę.

2.Oznacza to otrzymanie jedynie pieczątki granicznej potwierdzającej przejście granicy w sposób legalny, co LEGALIZUJE pobyt danej osoby w naszym kraju.

3.Z tej perspektywy nie musimy uzyskiwać statusu uchodźcy wojennego, a wystarczy jedynie potwierdzenie wejścia przez punkt graniczny na terytorium polski.

Szybkie sprawdzenie i znów jak zwykle jest problem. Przepis wskazuje na wszystkie przypadki, jednak w tym systemie jeżeli chcemy się dzisiaj dostać do lekarza endokrynologa to czas oczekiwania 2 miesiące na NFZ…i oznacza to, że musimy podchodzić do systemu zdrowia tak samo jak w naszym przypadku.

4.Sprawdzenie jak działają te przepisy w zakresie robienia badań okresowych z krwi, tak jak to u nas jest w systemie. Nie ma takiej możliwości dzisiaj by bez skierowania zrobić nieodpłatnie takie badania, zatem wracamy do zaklętego koła niemocy, bo na lekarza można trochę poczekać.

Jeżeli w tym zakresie macie jakieś doświadczenia, proszę skomentujcie je pod tym wpisem proszę lub napiszcie do mnie [email protected]

NA DZIEŃ DZISIEJSZY NOWA USTAWA REGULUJACA WSZYSTKIE TE TEMATY WYKLUCZAJĄCE TEMAY TYPOWO AZYLANCKIE JEST NA ETAPIE OMÓWIEŃ, GDYŻ PROJEK TPOWSTAŁ FORMALNIE 3 MARCA. ZATEM CZEKAMY!

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...