Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

październik 12, 2010 by
Kategoria: Edukacja

image

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 693). Nowa regulacja określa rodzaje, warunki tworzenia i organizowania publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny wymiar godzin świadczonego przez te formy nauczania, wychowania i opieki, z uwzględnieniem konieczności dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i potrzeb lokalnych, a także możliwości prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia.

Minimalny dzienny wymiar godzin nauczania, wychowania i opieki, świadczonych przez te formy, został ustalony z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających do tych form. Minimalny dzienny wymiar zajęć wynosi 3 godziny, a tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi: w grupie liczącej od 3 do 15 dzieci – 12 godzin, w grupie liczącej od 16 do 19 dzieci – 16 godzin, a w grupie liczącej od 20 do 25 dzieci – 20 godzin.

W związku z ustawowym objęciem od 1 września 2011 r. dzieci 5-letnich rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, dodano przepis, według którego skreślenie z listy wychowanków przez organ prowadzący nie dotyczy dzieci, które będą realizowały powyższy obowiązek w publicznym punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego. Przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 września 2011 r.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101611080&min=1

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...