Artykuły oznaczone jako 'nowe formy przedszkolne'


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

październik 12, 2010 by  
Kategoria: Edukacja

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 693). Nowa regulacja określa rodzaje, warunki tworzenia i organizowania publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny wymiar godzin świadczonego przez te formy nauczania, wychowania i opieki, z uwzględnieniem konieczności dostosowania […]