Artykuły oznaczone jako 'AChE'


Harmina aktualizacja

Ostatni raz pisałem o niej w 2016 roku. Harmina stała się modna po tym, jak DIXI mama dziecka z ZD, ale tez biochemik, wprowadziła harminę do protokołu w ZD, jako inhibitor DYRK1A. Było głośno o jej wdrożeniu, ale tak samo było cicho było jak ją wycofywano z użycia, gdyż jej działanie psychotyczne niestety przeważało nad […]

DYRK 1 A kluczowym celem dla EGCG w chorobie Alzheimera?

grudzień 3, 2012 by  
Kategoria: Suplementy, leki i ich kontrola

Cały czas myślałem, że EGCG jest strategią medyczną, która przyszła do nas z choroby Alzheimera. Jak się okazuje, specjaliści w tej dziedzinie podglądają nas….czyli trisomię 21. Analizując nasze podejście włączają EGCG do zestawu koniecznego wchorobie Alzheimera!