Artykuły oznaczone jako 'prawo do edukacji'


Pięć praw: prawo do edukacji

marzec 20, 2019 by  
Kategoria: Po prostu życie

Prawo do edukacji jest prawem konstytucyjnym. Działania obecne Polski w tym wymiarze są skrajnie negatywne w stosunku do 2010 roku. W tym roku narzekaliśmy na to, że programy włączania dzieci do edukacji powstają zbyt powoli. Dziś mamy do czynienia z zablokowaniem tego typu aktywności, wycofywania idei włączenia edukacji i wypychania dzieci z ZD poza system […]

Wedle 70 artykułu Konstytucji RP, każdy ma prawo do nauki. Dotyczy to również osób niepełnosprawnych, co konkretyzuje art. 1 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

październik 11, 2010 by  
Kategoria: Edukacja

Polska zapewnia „możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami”. Ponadto zobligowana jest do umożliwienia uczniom niepełnosprawnym realizowania indywidualnego programu nauczania.