Wedle 70 artykułu Konstytucji RP, każdy ma prawo do nauki. Dotyczy to również osób niepełnosprawnych, co konkretyzuje art. 1 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

październik 11, 2010 by
Kategoria: Edukacja

Polska zapewnia „możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami”. Ponadto zobligowana jest do umożliwienia uczniom niepełnosprawnym realizowania indywidualnego programu nauczania.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...