Artykuły oznaczone jako 'Skala Inteligencji Wechslera'


Widziałem test na inteligencję dla dzieci z zespołem Downa.

listopad 28, 2017 by  
Kategoria: Orzecznictwo

Największym problemem dzisiejszej metodologii orzecznictwa w Polsce jest konieczność udowodnienia “przydatności” dziecka do edukacji. Jest to zatem takie podejście, które nie ocenia możliwości dziecka, a szuka sposobów by “podciągnąć” lub “pogorszyć” ocenę funkcjonowania dziecka.