Artykuły oznaczone jako 'SONIC HEDGEHOG'


Cerebrolizyna a sonic hedgehog. Szukamy leku na zespół Downa.

kwiecień 14, 2014 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

O SONIC HEDGEHOG wikipedia mówi: “Niektórzy lekarze i specjaliści krytykują nadawanie zabawnych nazw genom i białkom, gdyż dziwne może być informowanie upośledzonych pacjentów, iż „ich dziecko posiada mutację w genie Sonic Hedgehog”, czyli jeżyka z gier komputerowych firmy Sonic. I w naszej sytuacji mamy zatem TO coś… co jest w pierwszym momencie niezrozumiałe.