Co oznacza niepełnosprawność w orzecznictwie?

Listopad 30, 2009 by
Kategoria: Orzecznictwo

Niepełnosprawność zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku oznacza trwałą lub okresową niezdolność do pełnienia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Ustalono 3 stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. O stopniu niepełnosprawności orzeka się w celu zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia, przyznania ulg, przywilejów itp. (p. niżej). System ten koncentruje się na możliwościach osoby niepełnosprawnej i jest powiązany z działalnością służb rehabilitacyjnych.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...