Jaki symbol niepełnosprawności?

sierpień 18, 2014 by
Kategoria: Orzecznictwo

To pierwsze pytanie po weekendzie. Oto odpowiedź. Zespół Downa ma swój numer identyfikacyjny w międzynarodowej bazie ICD-10 opisującej typologię niepełnosprawności  Q 90. Jest on jednak nie obowiązujący w orzecznictwie medycznym. Więc jakim kodem należy się posługiwać?

1.ZESPÓŁ DOWNA jest całościowym zaburzeniem obejmującym kaskadę patologii wynikających z błędu genetycznego prowadzącym do wcześniejszej, zakodowanej genetycznie śmierci osoby z tą wadą.

Proponuję nauczyć się tego zdania, by móc go recytować lekarzom orzecznikom, gdyż wskazuje im jak podejść do ZD, jaki ma i może mieć charakter ten problem genetyczny. Jeżeli weźmiemy prawo pod uwagę to od razu sugeruję zapamiętać kolejne zdanie mówiące:

“Z dniem 1 stycznia 2010 r. znowelizowano przepisy rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328), wprowadzając całościowe zaburzenia rozwojowe – oznaczone symbolem przyczyny niepełnosprawności 12-C – jako oddzielną klasę diagnostyczną”

2.ZESPÓŁ DOWNA jest zbiorem problemów…

Gdy lekarz jest uparty i nie widzi w dziecku problemów całościowych związanych z zespołem Downa, ścieżką alternatywną jest podejście precyzyjnie opisane w prawie i do przeczytania na stronie http://www.niepelnosprawni.gov.pl/status-osoby-niepelnosprawnej/instytucje-orzekajace-procedur/symbole-przyczyn-niepelnosprawno/.

Tam Pełnomocnik Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych wskazuje:

“Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej dziecka.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Ustawodawca ograniczył liczbę symboli przyczyn niepełnosprawności na każdym z orzeczeń do trzech, wymagając jednocześnie aby w przypadku orzeczenia  stopnia niepełnosprawności albo niepełnosprawności, każdy z symboli zawartych w orzeczeniu niezależnie od pozostałych stanowił samodzielną przyczynę niepełnosprawności lub jej stopnia. “

Oznacza to, że powinniśmy wskazać 3 grupy niepełnosprawności, które najlepiej odzwierciedlają rozwój naszego dziecka. Według mnie powinno to być w takim porządku:

01-U – upośledzenie umysłowe

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia

10-N – choroby neurologiczne

a do wyboru mamy jeszcze dodatkowo:

03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

Jeżeli głównym symbolem jest inny symbol niż 01-U można się spodziewać stałych wizyt u lekarzy orzeczników, którzy systematycznie będą sprawdzać rozwój/stan problemów, które są według wiedzy medycznej do wyleczenia/skorygowania. Jedynie ta pierwsza grupa pozwala na długoterminowe orzeczenie niepełnosprawności na podobnych warunkach jak grupa wskazywana powyżej 12-C.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...