“Czy tylko ft3 jest kluczowe w badaniu tarczycy?”

grudzień 15, 2017 by
Kategoria: Tarczyca

Nie. Jest najważniejsze, gdyż to jest nasz cel, aby mieć poziom hormonu tarczycy T3 na poziomie pozwalającym regulację genu APP chociażby. Jednak to nie oznacza, że jedynie ft3 jest ważne. Wciąż powtarzam, że najważniejsze badania hormonów tarczycy to w kolejności istotności: ft3, rT3, ft4, selen, cynk, witamina D3 i TSH.

Dlaczego tak? Należy pamiętać, że tyroksyna czyli T4 jest też hormonem mogącym działać bezpośrednio na astrocyty, gdyż receptory tarczycy typu TRα1 reagują zarówno na T3, jak i T4. T4 jako stanowi aż 80% całości hormonów tarczycy, stąd dostępność jego może być kluczowa przy rozważeniu jego bezpośredniego oddziaływania, przy brakach T3, na komórki w mózgu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3978256/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...