Geny z potrojonego 21 chromosomu a tarczyca

listopad 8, 2022 by
Kategoria: Tarczyca

Najnowsze badania nie rozwiązują jednoznacznego powiązania problemów z tarczycą u dzieci z ZD. Hipotezy łączące geny z dodatkowego 21 chromosomu z problemami tarczycy, wciąż nie dają precyzyjnych danych…stąd pojawiają się wyjaśnienia takie jak to.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36326208/

Po pierwsze naukowcy przyznają, że nie rozumieją mechanizmu modyfikującego pracę tarczycy…jednak nie uważają że stan ten jest ściśle powiązany z dodatkowym ładunkiem genetycznym jaki jest zlokalizowany na dodatkowym 21 chromosomie.

Twierdzą jednak, że dwa fakty są jednoznaczne:

1.Wraz z upływem czasu problem związane z dysfunkcyjnością tarczycy maleją.

2.Dysfunkcja tarczycy, aktywność genów z nią powiązanych jest efektem próby samoregulacji i ratowania fenotypów tarczycy, tak aby je złagodzić.

Te dwa wnioski wydają się być spójne. Jednak nie dają odpowiedzi w temacie, co powoduje tak powszechne problemy z tarczycą u osób z ZD.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...