Janek pod lupą, czyli bilans po 90 miesiącach życia – istota szara

Czy istota szara, substancja szara to najważniejsza część mózgu u Jasia? Uśmiech Zdecydowanie tak.

Zacznijmy od faktu: istota szara u dziecka z ZD jest mniejsza o około 18% niż u rówieśnika.

http://www.zespoldowna.info/wczesna-interwencja-jak-powinno-byc-wedlug-mnie-cz-2-mozg-i-jego-deficyty-anatomiczne.html

http://www.functionalneurology.com/materiale_cic/673_XXVIII_1/5808_whole/article.html

Ma to istotny wpływ na funkcjonowanie całego mózgu, we wszystkich aspektach jego pracy. Anomalie z tego faktu wynikające są raportowane w największym zakresie, najczęściej jeżeli chodzi o dysfunkcyjność jego pracy.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21279430

image

Wraz z wiekiem ilość substancji szarej w ZD maleje.

image

http://brain.oxfordjournals.org/content/127/4/811/F2.expansion

 

TEZY:

1.Istota szara razem z istotą białą determinuje rozwój człowieka.

2.Liczba neuronów w istocie szarej powoduje zmianę sprawności funkcjonowania człowieka

3. Mniejsza objętość substancji szarej, to gorsze funkcjonowanie człowieka

 

DEFINICJA:

Istota szara jest tą częścią, w której znajdują się neurony. W mózgu najbardziej istotna jej rola uwidoczniona jest w korze mózgowej:

“Kora mózgowa pokrywa powierzchnię kresomózgowia. Zbudowana jest z sześciowarstwowej istoty szarej, którą stanowi około 10 mld komórek mózgowych (neuronów). Jej grubość to zaledwie 3 mm, a mimo to spoczywa na niej ogromna odpowiedzialność. Odbiera i analizuje informacje pochodzące z narządów zmysłów. Jest odpowiedzialna za widzenie, słyszenie, czucie i procesy uczenia.

Kora mózgowa każdej półkuli dzieli się na płaty:

  • · czołowy (ośrodki kojarzenia i ruchu)
  • · ciemieniowy (ośrodki czuciowe)
  • · skroniowy (ośrodki słuchu i mowy)
  • · potyliczny (ośrodek wzroku)”

http://mindvictory.blogspot.com/2012/01/jak-zbudowany-jest-twoj-mozg-czesc-1.html

 

JANEK:

FAKTY:

1.Był suplementowany kurkumą od 6 miesiąca życia zwiększającą neurogenezę, czyli wzrost liczby komórek.

2.Był wspomagany fluoksetyną zwiększającą wzrost liczby komórek.

3.Był wspomagany DHA, CHOLINĄ od urodzenia wspomagającymi neurogenezę.

4.UPRAWIA SPORT OD 30 MCA ŻYCIA – KARATE, chodzi po górach aktywizujące neurogenezę.

 

image

OPINIA:

BARDZO TRUDNO mówić o tak kluczowej części anatomicznej Jana w tak bardzo ogólnej ocenie. Ten fragment jego oceny “styka się ze ścianą”, w postaci braku narzędzi diagnostycznych mówiących, czy to co robimy aktywizuje mózg w jego rozwoju. Czy w istocie szarej odtwarzają się komórki i czy ich wytwarzanie ma miejsce. Wydaje mi się, że z tej perspektywy zrobiliśmy wszystko by tak było, bo i fluoksetyna i kurkuma które jednoznacznie zwiększają liczbę komórek na drodze neurogenezy są Jasiowi podawane. Nie wiemy jednak czy z prawidłowym skutkiem. Możemy jedynie się domyślać, przy analizie poszczególnych części anatomicznych mózgu, że to właściwy kierunek. Ale o tym w kolejnym wpisie.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...