Edukacja dziecka z zespołem Downa zaczyna się od właściwej rehabilitacji

październik 12, 2010 by
Kategoria: Edukacja

Przewaga Polski nad innymi krajami, nawet tymi z Europy, wynika z możliwości prowadzenia rehabilitacji dziecka z zespołem Downa już od urodzenia. Jedynym problemem jest jednak dostęp do specjalistów. :)

Kluczową kwestią dotyczącą rehabilitacji naszych dzieci jest finansowanie usług rehabilitacyjnych przez NFZ w ramach

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA  z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i jego zmian.

http://www.zespoldowna.info/rozporzadzenie-ministra-zdrowia1-z-dnia-30-sierpnia-2009-r-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-rehabilitacji-leczniczej/

http://www.zespoldowna.info/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-1-z-dnia-25-czerwca-2010-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-rehabilitacji-leczniczej/

Zapisy tego rozporządzenia przewidują częstotliwość procesu rehabilitacyjnego w obrębie 120 dni kalendarzowych z możliwością wydłużenia tego procesu po uzgodnieniu z NFZ.

W dniu dzisiejszym proces rehabilitacji dziecka z zespołem Downa powinien obejmować 2 spotkania w zakresie Bobathów, 2 spotkania w zakresie neurologopedii i metody Castillo Moralesa.

Takie podejście nie wyklucza stosowania metody Voity.

Wczesną Interwencję w takim zakresie stosujemy do 12 miesiąca życia i jest ona podstawową formą wzmacniania i korygowania dysfunkcji dziecka w tym okresie. Jej intensywność powinna być dostosowana do dziecka i jego możliwości.

Na dzień dzisiejszy nie ma lepszych możliwości terapeutycznych, które lepiej mogłyby przygotować psychomotorycznie dziecko do dalszego rozwoju.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...