Artykuły oznaczone jako 'bobath'


Dziecko, czyli jak „poprawić” zespół Downa od poczęcia do 5 roku życia cz.3

listopad 9, 2011 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Dzisiaj omawiam harmonogram rehabilitacji i edukacji.

Jeszcze o Bobath

październik 15, 2010 by  
Kategoria: Wczesna interwencja i rehabilitacja

Ćwiczenia Bobath dla dziecka z zespołem Westa

październik 15, 2010 by  
Kategoria: Wczesna interwencja i rehabilitacja

Bobathy

październik 12, 2010 by  
Kategoria: Wczesna interwencja i rehabilitacja

Edukacja dziecka z zespołem Downa zaczyna się od właściwej rehabilitacji

październik 12, 2010 by  
Kategoria: Edukacja

Przewaga Polski nad innymi krajami, nawet tymi z Europy, wynika z możliwości prowadzenia rehabilitacji dziecka z zespołem Downa już od urodzenia. Jedynym problemem jest jednak dostęp do specjalistów. :)

Wczesna Interwencja – początki…

Zastanawiałem się jak zacząć ten artykuł. Z początku myślałem, że powinno to być coś w stylu: Co to jest? jakie metody..? Niestety to nie w moim stylu. Jest inaczej – jak widać :)

Rola stymulacji rozwoju u dzieci z zespołem Downa

Termin „rozwój” występuje w terminologii wielu różnych nauk, często jest używany w mowie potocznej. Mówi się np. o rozwoju społeczno – historycznym, gospodarczym czy kulturowym, o rozwoju różnych organizmów żywych. Najogólniej termin „rozwój” przedstawia Mała Encyklopedia Powszechna jako „długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (faz […]

TheraSuit

listopad 29, 2009 by  
Kategoria: Wczesna interwencja i rehabilitacja

Po raz kolejny muszę podziękować Michałowi i Olinkowi za możliwość prezentacji ciekawej terapii.

CO TO JEST? TheraSuit jest miękką proprioceptywną, dynamiczną ortozą składającą się z: czapeczki, spodenek, kamizelki, nakolanników oraz butów z specjalnymi przyłączami. Wszystkie te części są wzajemnie połączone poprzez system elastycznych konektorów. TheraSuit jest bezpiecznym i efektywnym urządzeniem rehabilitacyjnym, które zostało […]