Orzeczenia dotyczące osób dorosłych

Listopad 30, 2009 by
Kategoria: Orzecznictwo

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia, bierze się pod uwagę:

  • zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego opisujące stan zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych) oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności; 
  • ocenę stanu zdrowia wystawioną po przeprowadzonym badaniu przez lekarza orzecznika zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania przebiegu choroby; 
  • wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje; 
  • możliwość przywrócenia zdolności do zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe; 
  • ograniczenia danej osoby w samodzielnej egzystencji i uczestniczeniu w życiu społecznym; 
  • możliwość poprawy samodzielnego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...