Rozporządzenie w sprawie podziału subwencji oświatowej w 2010 roku

grudzień 4, 2009 by
Kategoria: Edukacja

Dla tych, którzy są świadomi istoty finansowania edukacji poprzez subwencję oświatową Ministerstwa Edukacji zapraszam do przeczytania projektu tego rozporządzenia na rok 2010, które ureguluje przepływ pieniędzy.

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji w sprawie podziału subwencji oświatowej projekt

lew

Opinia PKPP Lewiatan z dnia 26 listopada 2009:

Podział subwencji oświatowej

Opinia dotycząca projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010.
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie ocenia przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010.
Rozporządzenie w jasny sposób przedstawia podział subwencji oświatowej. Ważnym elementem jest zwiększenie wskaźnika P8 dotyczącego finansowania szkół zawodowych. Umożliwi to lepsze wdrażanie do szkolnictwa zawodowego systemu kształcenia modułowego. Jest on znaczenie lepiej dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia oraz potrzeb rynku pracy, przy czym jego realizacja jest znacznie kosztowniejsza, gdyż zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach. Kształcenie modułowe zdecydowanie korzystnie jednak wpływa na poprawę efektywności kształcenia zawodowego. Dlatego też tę zmianę PKPP Lewiatan ocenia pozytywnie.
Na uwagę zasługuje też fakt nieznacznego zwiększenia wskaźnika P7 dotyczącego szkół ponadgimnazjalnych, w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego. Dotychczasowe rozporządzenie nie uwzględnia, w zakresie stawek pieniężnych, faktycznego zaangażowania nauczycieli w przeprowadzane tych egzaminów.
Do przedmiotowego projektu nie mamy więcej uwag o charakterze merytorycznym czy legislacyjnym. Kontynuuje on słuszną zasadę, że „pieniądz idzie za uczniem”. Jednak pragniemy zwrócić uwagę, że nie wpływa ono znacząco na wysokość otrzymywanej subwencji i podobnie jak w latach ubiegłych kwota, jaką otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, nie będzie wystarczająca na pokrycie wszystkich zadań oświatowych. Tym samym kwoty idące za uczniem są zbyt małe aby realizować nałożone zadania, co wpływa na jakość kształcenia w Polsce. Warto podkreślić, że prowadzenie szkół i placówek oświatowych jest najbardziej kosztownym zadaniem samorządu. Wypracowany model finansowania, poprzez subwencję oświatową, nie w pełni spełnia oczekiwania finansowe samorządów.
Dlatego też postulujemy opracowanie nowego systemu finansowania, który w bardziej pełny sposób będzie uwzględniał potrzeby i zadania samorządów w zakresie edukacji, w tym zwłaszcza edukacji zawodowej. Tylko gdy placówki kształcenia będą dysponować fachową kadrą nauczycielską, aktualizującą swoją wiedzę oraz odpowiednią bazą dydaktyczną, będą mogły kształcić uczniów w nowoczesny sposób, przystosowany do potrzeb rynku pracy. Tym samym szanse uczniów na szybkie rozpoczęcie kariery zawodowej zdecydowanie wzrosną.
Liczymy, że nasze uwagi przyczynią się do opracowania w przyszłości systemu podziału subwencji oświatowej w taki sposób, aby uwzględniał on w pełni zadania samorządów w zakresie edukacji.
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 23 listopada 2009 r.

Komentarze

Liczba komentarzy: 4 do “Rozporządzenie w sprawie podziału subwencji oświatowej w 2010 roku”
 1. contra pisze:

  czy subwencja oświatowa obejmuje uczniów przedszkolnych zerówek w roku 2010?

 2. Jarek pisze:

  Przepraszam że tak późno, ale…informacja jest następująca: 1.Jeżeli chodzi o 2010 rok to subwencja jest. 2.Jej wielkość zależy od specyfiki placówki, czy jest placówką publiczną czy niepubliczną.3.W przypadku przedszkola publicznego jej ostateczna wielkość determinowana jest subwencją oświatową i regulacją “samorządową”.4.W przypadku przedszkoli niepublicznych subwencja w pełnej kwocie dociera do przedszkola w którym dziecko jest zapisane i wprowadzone na listę subwencyjną zatwierdzoną przez Ministerstwo.

 3. irys13 pisze:

  Witam,
  w naszej gminie twierdzą że na przedszkola nie ma subwencji. A co to dokładnie znaczy, że wielkość determinowana jest subwencją oświatową i regulacją samorządową? Proszę o szybką odpowiedz!

 4. jarek pisze:

  Zakładam, że pytanie dotyczy roku 2011, stąd najlepiej zacząć od tego artykułu:http://www.zespoldowna.info/subwencja-oswiatowa-2011.html
  Z niego wynika, że w istocie nie ma jako takiej subwencji dla przedszkolaka, gdyż przedszkole jest w ustawie okreslone jako “dobrowolne”. Subwencja “idzie za uczniem”, przede wszystkim w przypadku edukacji obowiązkowej, a taką jest edukacja szkolna, w tym zerówka. Na bazie tego według mnie nawet w przedszkolu zerówka podlega subwencji.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...