Artykuły oznaczone jako 'KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH'


Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.3

styczeń 13, 2011 by  
Kategoria: Projekt edukacji

Dzisiaj rozporządzenie MEN dotyczące sposobu oceniania i promowania uczniów.