Artykuły oznaczone jako 'TcMAC21'


Nowy model myszy z trisomią 21 o nazwie TcMAC21 w badaniach nad zespołem Downa

Wrzesień 10, 2020 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

W XXI wieku wszystkie badania nad lekami, terapiami opierają się na modelu mysim, zwierzęcym gdyż zapewnia to naukowcom obserwację skutków poszczególnych terapii nie tylko w danym momencie ale tez jako konsekwencje na pozostałą część życia. Życie myszy to okres do 2 lat. W tym okresie badamy skutki negatywne i pozytywne na komórkę, co jest oczywiście […]