Czy dziecko suplementowane EGCG będzie wyższe od dziecka bez tej suplementacji?

luty 8, 2017 by
Kategoria: Tarczyca

Podwzgórze, które ściśle jest skorelowane z tarczycą,  produkuje i wydziela neurohormony i w ten sposób funkcjonalnie łączy ośrodkowy układ nerwowy z układem wewnątrzwydzielniczym, poprzez przysadkę mózgową. Ta z kolei jest odpowiedzialna między innymi za właściwe funkcjonowanie między innymi hormonu wzrostu, prolaktyny, hormonu TSH.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwzg%C3%B3rze

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przysadka_m%C3%B3zgowa

Inna ścieżka regulująca wzrost polega na funkcjonowaniu i regulowaniu genu Hap1 (Huntingtin-associated protein 1). W najnowszym raporcie na temat zespołu Downa porusza się ten aspekt.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28137862/

image

1.Nadekspresja genu DYRK 1A ma istotne implikacje hamujące właściwe funkcjonowanie genu Hap1.

2.Hap1 jest krytyczny dla wzrostu i funkcjonowania podwzgórza.

3.Proteina powiązana z Hap1 to przede wszystkim Dcaf7, która tytułem nadekspresji genu DYRK 1 A,  ulega redukcji.

4.W konsekwencji nadekspresja DYRK1 A w podwzgórzu prowadzi do wyhamowania wzrostu.

5.Badając model myszy z ZD naukowcy wyciągają wniosek, że ograniczając aktywność genu DYRK1A może mieć istotny wpływ na poziom wzrostu osób z ZD.

6.Dzisiaj takim produktem jest EGCG, które inhibituje aktywność genu DYRK1A.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...