Edukacja osób z zespołem Downa. Cytat na dziś: finansowanie szkół

styczeń 25, 2010 by
Kategoria: Edukacja

Z raportu Agnieszki z Warszawy:

“Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji” (Ustawa o systemie oświaty art.90 ust 2.a).W przypadku szkół publicznych pieniądze nie idą za dzieckiem.”

raport Agnieszki tutaj: http://www.zespoldowna.info/no-aga-ja-wiedzialem-ze-jestes-mistrzynia-swiata-ale-ze-az-taka/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...