Edukacja…szkoły specjalne

luty 26, 2013 by
Kategoria: Edukacja

System edukacji włączającej, którego głównym celem jest WŁASNIE WŁĄCZENIE uczniów z deficytami edukacyjnymi, nie jest w stanie funkcjonować bez wiedzy i doświadczenia SZKÓŁ SPECJALNYCH i nauczycieli z tych szkół!

Komentarz Ghoski http://www.zespoldowna.info/edukacja-dzieci-niepelnosprawnychto-mit.html jest kluczowy dla zrozumienia pewnych ról, które muszą być przypisane określonym osobom, podmiotom. W przypadku szkół specjalnych, najbardziej wartościowe elementy systemu konieczne do wykorzystania to:

-specjalizacja szkół

-specjalizacja nauczycieli

-wiedza nauczycieli

-pasja nauczycieli

W dobrej szkole specjalnej nauczyciel jest wartością nadrzędną, bezcenną dla dzieci, które do niej chodzą. Dla naszego systemu kluczem do sukcesu będzie umiejętne wykorzystanie tych nauczycieli także w szkołach masowych, gdzie nasze dzieci realizują cel kluczowy dla ich istnienia:

BYCIE RAZEM, BY MÓC BYĆ ZAAKCEPTOWANYM I WŁĄCZONYM PRZEZ DZIECI ZDROWE, A NA PRZYSZŁOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO.

Jak to zrozumieć? Cóż bycie dziecka z zespołem Downa w szkole masowej z naszym programem, nie jest po to by rywalizowało z dziećmi zdrowymi w zakresie edukacji.

Nie jest także po to by było SAME, jedno jedyne ….niczym jedna palma daktylowa na pustyni.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...