Morfologia w zespole Downa cz.2 jak niedoczynność tarczycy zmienia morfologię

czerwiec 13, 2024 by
Kategoria: Krew i leukemia

Po pierwsze osoby/dzieci z ZD są w dużej mierze w niedoczynności tarczycy. Z drugiej strony dążymy do tego, by trójjodotyronina była na najwyższym możliwym poziomie tytułem regulacji ekspresji genów krytycznych w ZD jak DYRK1A, APP, RCAN 1A, na które tarczyca i poziom fT3 statystycznie ma istotny wpływ.

https://www.zespoldowna.info/leczymy-tarczyce-w-zespole-downa-na-podstawie-wynikow-ft3-ft4-jako-minimum.html

Patrzymy zatem na badania i artykuły medyczne w tym kierunku. Zacznijmy trochę od tyłu, podsumowując większy obrazek zdrowia osób z ZD z perspektywy morfologii.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6726775/

Morf1

“Pacjenci jedynie z ZD wykazywali większą neutrofilię i limfopenię niż pacjenci z ZD+niedoczynnością tarczycy oraz pacjenci z jedynie niedoczynnością tarczycy. Co zaskakujące, u pacjentów z ZD wykazano znaczny stopień eozynopenii we krwi obwodowej. Co ciekawe, niedoczynność tarczycy miała działanie osłabiające na różne linie w pełnej morfologii krwi. Jednakże anomalie te były specyficzne dla ZD.”

Co oznacza ten cytat.

Po pierwsze osoby z ZD ale bez problemów z tarczycą mają podwyższony parametr neutrofilii, co rozumiane jest jako zwiększenie liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi obwodowej. Przyczyną może być  białaczka, zakażenie bakteryjne, ale i przejedzenie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neutrofilia

Muszę tutaj od razu to dodać: NIE OZNACZA TO OD RAZU BIAŁACZKI!

Wracamy do cytatu. U osób z ZD jest też stan zmniejszenia limfocytów we krwi. Uwaga: jest to efekt trisomii 21 chromosomu. Limfocyty w ZD dojrzewają bardzo późno i to jest tez powód ich odmiennej ilości niż wskazują na to normy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Limfopenia

https://www.zespoldowna.info/limfocyty-t-i-limfocyty-b.html

Trochę dalej mówi się o tym, że typologią ZD jest eozynopenia, czyli obniżenie się liczby granulocytów kwasochłonnych. Wskazuje się też na problem z erytrocytami, choć w mniejszej skali.

Co jest ciekawe leczenie niedoczynności zmienia morfologię i tak wśród grupy badawczej: “…U 38,5% pacjentów wystąpiła eozynopenia, a u 7,7% limfopenia”. Obie były na lepszym poziomie w wyniku leczenia tarczycy.

Morf2

Jaka jest istotna tego badania? Tu cytat:

“Najważniejszym odkryciem naszego badania dotyczącym zmian w morfologii osób z ZD był łagodzący wpływ niedoczynności tarczycy na fenotyp limfopeniczny ZD. Odkrycie to sugeruje, że ten fenotyp nie był spowodowany niedoczynnością tarczycy. Możliwość tę dodatkowo potwierdza znacznie większa częstość występowania limfopenii w grupie ZD ….. Uważa się, że limfopenia związana z ZD jest spowodowana dysfunkcją grasicy trisomicznej związaną z poważnymi zaburzeniami regulacji produkcji cytokin.Naturalnie występująca i wywołana eksperymentalnie niedoczynność tarczycy wiąże się z niedoborem odporności wynikającym z ciężkiej limfopenii. Odzwierciedla to działanie genomowe i niegenomowe, hormonów tarczycy na limfopoezę. Jeśli chodzi o neutrofilię i limfopenię w ZD, nasze wyniki są zgodne z wynikami opublikowanymi w literaturze, ponieważ są to częste objawy w ZD.”

Jak to zrozumieć? W artykule tym naukowcy potwierdzili inność morfologii w ZD wynikającą z genetyki (trisomia 21). Wskazali, że tam gdzie tarczyca ma wpływ, leczona w kierunku niedoczynności poprawia parametry, choć nie w sposób istotny. Pokazują, jak problem niedoczynności, często wrodzonej, wpływa na morfologię. Dla mnie wniosek pierwszy: jak nie zna się tej typologii, można wyciągać błędne wnioski, gdyż jak widać morfologia w ZD jest inna niż ta opisana dla populacji.

Mamy zatem pierwszy temat do przemyśleń opisany, chyba wystarczająco.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...