Artykuły oznaczone jako 'nauczanie włączające'


Katie Apostolides

październik 7, 2010 by  
Kategoria: Edukacja

Katie jest Amerykanką. Studiuje na Mount Aloysius College. Każdy dzień zaczyna od spotkania z tutorem omawiając z nim listę zadań na dzień dzisiejszy i listę prac do zrobienia w najbliższym czasie. Raz na tydzień spotyka się także z 2 innymi tutorami, którzy są odpowiedzialni za konkretne przedmioty. Omawia z nimi efekty swojej pracy. Katie ma […]

Nauczanie włączające – wizja przyszłości!

czerwiec 18, 2010 by  
Kategoria: Projekt edukacji

Gdy patrzę na USA zawsze mam wrażenie, że ten kraj tworzy swoje zasady w taki sposób, jakby miał “głupków” za naród. Jednak gdy się ogląda, jak to działa, jak ludzie rozumieją te zasady, to mam inne wrażenie. POLSKA to kraj “głupków” bo mamy Państwo, które tworzy prawo, rozwiązania, których nikt nie rozumie i nikt nie […]

Klasa 2010, czyli edukacja włączająca cz.2

czerwiec 15, 2010 by  
Kategoria: Projekt edukacji

Wczoraj bohaterem był Nick, dzisiaj ona: Means Ware. Jej doświadczenia w klasie masowej, to nie tylko przeżycia takie jak Nicka. To także DRUŻYNA CHEERLEADEREK. Dla niej to bycie z innymi dało jej szansę na KOMUNIKACJĘ, a mało brakowało by wciąż chodziła do klasy integracyjnej, w której segregacja dzieci niepełnosprawnych miał szczególny wydźwięk.

Nauczanie włączające według Sue Buckley

maj 22, 2010 by  
Kategoria: Projekt edukacji

Sue jest profesorem University of Porstmuth w Wielkiej Brytani. Stworzyła organizację wspierającą edukację osób z ZD, które także w ten sposób zdobywa środki na poszukiwanie optymalnych edukacyjnych rozwiązań dla osób z tym zespołem. Dzisiaj jej film o nauczaniu włączającym i jej już 40 letnim doświadczeniu w tej materii.

Szkoła z nauczaniem włączającym – warunki sukcesu cz.1

maj 21, 2010 by  
Kategoria: Projekt edukacji

Rozmawiając z Corą o edukacji włączającej dotarłem do poradnika Sue Watson na ten temat. Oto co mówi na temat edukacji włączającej z SUKCESEM:

Lekcja w ramach edukacji włączającej

maj 19, 2010 by  
Kategoria: Projekt edukacji

W tej klasie jest 3 asystentów nauczyciela, klasa obejmuje nasze gimnazjum. W klasie są dzieci o różnych możliwościach. Nauka odbywa się w podgrupach. Kluczowym elementem klasy jest “wzajemne uczenie się” oraz zabawa. W tej szkole to co jest niemożliwe jest prawdziwe. To była Junior High School grade 7/8 class.

Włączenie w szkole masowej

maj 18, 2010 by  
Kategoria: Projekt edukacji

Czym jest edukacją włączająca? Ogólnie edukacją, gdzie skorzystać mogą z niej zarówno dzieci z ZD jak i ich rówieśnicy. Jak to działa? Popatrzcie na film prezentujący edukację włączającą w 3 klasie szkoły podstawowej w Kalifornii.
Historia zaczyna się od prezentacji chłopca Nicka, który chodzi do klasy. Umie już czytać i pisać. Następnie mama opowiada jak jej […]

Nauczanie masowe w Indiach reforma 2009

kwiecień 23, 2010 by  
Kategoria: Projekt edukacji

Według sekcji 26a Aktu o Osobach Niepełnosprawnych (Równe Możliwości, Poszanowanie Praw i Pełne Uczestnictwo)
KAŻDE DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ MA DOSTĘP DO BEZPŁATNEJ EDUKACJI WE WŁAŚCIWYM ŚRODOWISKU AŻ DO OSIĄGNIĘCIA WIEKU 18 LAT.
Osiągnięto dzięki reformie edukacji podstawowej w Indiach na bazie ubiegłorocznej reformy edukacji. Centralnie określony schemat podejścia, nazywany: “Edukacja Włączająca dla Osób Niepełnosprawnych na poziomie drugim […]

UNESCO – 10 pytań o nauczanie włączające, czyli co powinni przeczytać POLSCY REFORMATORZY OŚWIATY!

luty 1, 2010 by  
Kategoria: Projekt edukacji

Na początku miało to być wsparcie do zadawania pytań. jednak ten tekst był trudny i tłumaczenie przeciągnęło mi się. Dzisiaj już po konferencji w sprawie reformy powiem krótko: TO POWINIEN BYĆ KANON REFORMY OŚWIATY! NASZEJ REFORMY OŚWIATY!
Każdy kto choć trochę wie jak ważna jest edukacja i jej reforma powinien ten tekst przeczytać ze zrozumieniem!

Edukacja osób z zespołem Downa. DOWN AHEAD! czyli integracja osób z zespołem Downa w Holandii cz.3. Dzisiaj o Judith z Amsterdamu

styczeń 26, 2010 by  
Kategoria: Filmoteka, Projekt edukacji

Ten film jest o Judith mającej 16 lat. Chodzi ona do szkoły w Amsterdamie, gdzie jej ulubionym przedmiotem jest holenderski.

Edukacja osób z zespołem Downa. DOWN AHEAD! czyli integracja osób z zespołem Downa w Holandii cz.2. Film o początkach edukacji Arjana.

styczeń 18, 2010 by  
Kategoria: Filmoteka, Projekt edukacji

Ten odcinek to historia początków edukacji Arjana. On i jego rodzice oraz nauczyciele pokazują trudne początki-decyzję o uczestnictwie Arjana w szkole masowej

Edukacja z sukcesem

grudzień 24, 2009 by  
Kategoria: Edukacja, Filmoteka

W Patrick O’Hearn School, Shakespeare jest prezentowany na różne sposoby. Jedne dzieci czytają oczami, inne palcami. Jeden z uczni interpretuje go poprzez malowanie, inny przygotowuje satyrę. Nie ma tutaj jednego schematu uczenia się, nie ma jakiegoś jednego wzoru na sukces, choć większość dzieci odnosi tak naprawdę sukces poprzez sam fakt chodzenia do tej podstawówki.
Jej […]