Nauczanie masowe w Indiach reforma 2009

Kwiecień 23, 2010 by
Kategoria: Projekt edukacji

Według sekcji 26a Aktu o Osobach Niepełnosprawnych (Równe Możliwości, Poszanowanie Praw i Pełne Uczestnictwo)

KAŻDE DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ MA DOSTĘP DO BEZPŁATNEJ EDUKACJI WE WŁAŚCIWYM ŚRODOWISKU AŻ DO OSIĄGNIĘCIA WIEKU 18 LAT.

Osiągnięto dzięki reformie edukacji podstawowej w Indiach na bazie ubiegłorocznej reformy edukacji. Centralnie określony schemat podejścia, nazywany: “Edukacja Włączająca dla Osób Niepełnosprawnych na poziomie drugim (IEDSS)” został wprowadzony po to, aby umożliwić wszystkim uczniom kończącym 8 letnią edukację podstawową, dostęp do masowej i włączającej edukacji dla klas IX-XII. Dla tego programu jest zapewniony centralny budżet finansujący ucznia w szkole (idący za uczniem) pozwalający realizować politykę:

ZERO ODRZUCEŃ DZIECI WYMAGAJACYCH SPECJALNEGO PODEJŚCIA EDUKACYJNEGO W ŚRODOWISKU WŁĄCZAJĄCYM

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...