Katie Apostolides

październik 7, 2010 by
Kategoria: Edukacja

Katie jest Amerykanką. Studiuje na Mount Aloysius College. Każdy dzień zaczyna od spotkania z tutorem omawiając z nim listę zadań na dzień dzisiejszy i listę prac do zrobienia w najbliższym czasie. Raz na tydzień spotyka się także z 2 innymi tutorami, którzy są odpowiedzialni za konkretne przedmioty. Omawia z nimi efekty swojej pracy. Katie ma zespół Downa.

Katie jest“UNIKATEM”, jak sama mówi o sobie. Zdała egzamin licencjacki.

image

Kiedy Katie była dzieckiem jej matka, nigdy nie myślała o edukacji córki ponad szkołę podstawową. Patrząc na te czasy podkreśla, że Katie nigdy nie osiągnęłaby tego, gdyby nie nauczanie włączające w ich rejonowej szkole w Pittsburghu. Tam Katie uczęszczała do podstawówki, gimnazjum i liceum. Katie była jedyną osobą z ZD w klasie. Otrzymywała wsparcie zarówno podczas lekcji jak i poza nimi. Ten model wspierania jej wysiłków dzięki klasie do której uczęszczała i tutorów poza klasą był kontynuowany w Massachusetts’s Becker College i następnie w Pennsylvania’s Mount Aloysius.

image

“Katie jest bardzo inna osobą od tej, którą była w liceum. Stała się kobietą, która wykracza ponad wiedzę przeciętną. Była inspiracją dla systemu edukacji, dla ludzi, którzy dziękowali mi, że mogli ją spotkać” wspomina teraz mama Katie.

Stephanie Smith Lee, senior policy adviser w  National Down Syndrome Society, także postrzega nauczanie włączające jako kluczowy element sukcesu Katie. Spotkanie się z rówieśnikami, nauka niezależności, wytrwałości i ciężkiej pracy nad sobą spowodowało totalną zmianę perspektywy, co do szans na godne życie u Katie. Stephanie wskazuje też na tak trywialną kwestię jak zarobki. Dzięki takiej edukacji Katie będzie mogła zarobić 3 razy więcej niż inne osoby z ZD, których edukacja w istocie ograniczona jest jedynie do gimnazjum.

Córka Stephanie ma także zespół Downa i tak samo jak Katie chciała studiować w ramach “regularnego collegu”. Jednak to było 10 lat temu i nie było żadnych możliwości aby mogła to zrobić. Nie było żadnego programu wsparcia, stąd Stephanie przy współpracy z George Mason University stworzyła program edukacji włączającej z którego właśnie skorzystała Katie. Program ten “testowała” córka Stephanie przez 4 lata. Po jego zakończeniu został uznany za wzorowy i stał się programem obowiązującym dla wszystkich szkół.

Dzisiaj w USA już istnieją 54 programy kształcenia osób niepełnosprawnych a ustawa Individuals with Disabilities Education Act umożliwiła finansowanie programów edukacyjnych z pieniędzy federalnych.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...