17,5% pacjentów z choroba autoimmunologiczną ma epilepsję. To jest największy czynnik oddziaływujący na etiologię ataków!

listopad 16, 2016 by
Kategoria: Układ trawienny

Wiemy już, o zależności dysbiozy z pojawieniem się choroby autoimmunologicznej. Ten typ chorób w zespole Downa jest szczególnie częsty, tak jak epilepsja. Według badaczy co 4 osoba z chorobą autoimmunologiczną ma padaczkę lub ataki. Niemalże każda osoba z ZD ma chorobę autoimmunologiczną. Około 17% z nich ma padaczkę lub ataki. Chyba coś się zgadza, nieprawdaż?

Zacznijmy od:

http://www.zespoldowna.info/jak-funkcjonuje-polaczenie-jelita-mozg.html

http://www.zespoldowna.info/jelita-bakterie-kluczowym-elementem-dla-regulacji-stresu-i-neuroinflamacji-czyli-do-czegos-co-w-zespole-downa-mozemy-leczyc.html

http://dsresearch.stanford.edu/community/archive_issue_10.html

http://www.zespoldowna.info/neuroinflamacja-w-zespole-downa.html

http://www.zespoldowna.info/cacna1c-gabra6-gabra2-mat1-a-mat2bil-6-il-1.html

http://www.zespoldowna.info/il-6-tnf-w-zespole-downaoczywiscie-w-jelitach.html

1.Choroby autoimmunologiczne a dysbioza jelit.

Etiologia chorób autoimmunologicznych obecnie staje się precyzyjnie być powiązana z błędną w strukturze, proporcji i obecności flory bakteryjnej. Wiemy, że stany zapalne jelit to często efekt braku bakterii z rodziny Firmicutes i Bacteroidetes, gdy brak  Lachnospira, Veillonella, Faecalibacterium, Rothia, jest związane z występowaniem astmy u dzieci, gdy przerost  Helicobacter pylori prowadzi do ograniczenia ruchu, ruchliwości człowieka w chorobie Parkinsona.

2.Epilepsja a choroby autoimmunologiczne.

Współwystępowanie epilepsji i chorób autoimmunologicznych prowadzi do wniosków, że w obu przypadkach mamy do czynienia z tymi samymi mechanizmami w obu grupach problemów. 17,5% pacjentów z choroba autoimmunologiczną ma ataki. Z perspektywy etiologii tych ostatnich, zmiana flory bakteryjnej (mikrobioty) wydaje się być podstawowym problem inicjującym. Czy tak samo jest w przypadku epilepsji?

3.IL-6, IL-17, INF-y a epilepsja

Geny, które w zespole Downa, ale nie tylko, są kojarzone z chorobami autoimmunologicznymi są uznane za istotne dla etiologii epilepsji IL-6, IL-17, INF-y. W szczególności bakterie: Clostridium, Bifidobacterium, Ruminococcus,  Bacteroides mają zdolność do wzmacniania aktywności powyższych genów, które przecież regulują reakcję immunologiczną naszego organizmu. Ich negatywne działanie, a w szczególności IL-17 , IL-6 jest uważane w wielu przypadkach za przyczynę epilepsji!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23696660

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059131110003122

WNIOSEK:

Zmiana flory bakteryjnej (dysbioza) w jelitach w przypadku epilepsji prowadzi do uruchomienia tych samych ścieżek nadmiernej aktywności cytokin co w chorobach autoimmunologicznych. W rezultacie jednym z objaw wysokiej aktywności cytokin może być epilepsja. Początek zmian jednak ma miejsce w zmianach struktury i ilości bakterii jakie mamy w jelitach, stąd leczenie jelit poprzez regulację flory bakteryjnej może dać oczekiwane pozytywne rezultaty w leczeniu epilepsji.

Z tej perspektywy w tym roku uruchomiono projekt kliniczny pt.:

Fecal Microbiota Transplantation for Epilepsy

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02889627

Polega on na pozyskaniu optymalnie najlepszego zestawu bakterii z kału, która to kultura jest przeszczepiana do osób z epilepsją. W Polsce jest dwóch lekarzy, którzy podejmują próby także w tym kierunku.

Także biorąc pod uwagę zależność chorób autoimmunologicznych, genów ich polimorfizmów dla nich typowych, rozpoczęto badania nad zastosowaniem leczenia mikrobioty w jelitach w przypadku choroby Alzheimera, dla której to polimorfizmy typu IL-6, IL-1,IL-17, TNF-α, IFN-γ są typowe jak i dla zespołu Downa. Bakterie z rodziny Lactobacillus są obecnie przedmiotem badań w kontekście podwyższonej aktywności IL-6 zarówno w chorobie Alzheimera jak i w zespole Downa.

https://translationalneurodegeneration.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40035-016-0054-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25326801

http://www.fasebj.org/content/30/1_Supplement/146.4.short

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3983497/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...