Choroby osi jelitowo-mózgowej w zespole Downa

styczeń 9, 2023 by
Kategoria: Układ trawienny

Brakowało mi tej statystyki. Wydaje mi się, że ten krótki tekst jest bardzo istotny w swojej naturze, gdyż opisuje wśród osób dotkniętych kaskadą różnych chorób, dzisiaj obejmowanych jako zespół Downa, niezwykle częstymi przypadkami chorób neurodegeneratywnych inicjowanych w jelitach, takich jak autyzm, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy też po prostu depresje, złe wzorce snu itp.

Od razu zaczynam od rezultatów tego raportu:

“Korzystając z kwestionariusza diagnostycznego Rome IV dla rodziców, 51,8% dzieci spełniło kryteria oparte na objawach dla co najmniej 1 DGBI (choroby osi jelitowo-mózgowej). Najczęściej stwierdzanymi zaburzeniami były zaparcia czynnościowe (36,0%) i zespół jelita drażliwego (14,9%). Jakość życia (QoL) była niższa u dzieci z co najmniej 1 zaburzeniem w porównaniu z dziećmi, które nie spełniały kryteriów żadnego zaburzenia (średnia QoL = 62,3 vs średnia QoL = 72,9, p < 0,001). Prawie wszystkie dzieci z ZD i współistniejącym autyzmem (87,5%) miały co najmniej 1 DGBI.”

https://www.jnmjournal.org/journal/view.html?doi=10.5056/jnm22055

Niestety z mojej perspektywy jest to podobna obserwacja do tych jakie ja mam, analizując Wasze dane. Jakość funkcjonowania jelit, mikrobiota, są kluczowym determinantem w funkcjonowaniu osób z ZD. Tutaj trzeba nadmienić, że preferencje te są zdecydowanie łączone z genami i predyspozycjami jakie dziecko dziedziczy po rodzicach, a trisomia 21 chromosomu je tylko wzmacnia. Jeżeli dodamy do tego złą dietę, jaka często występuje u naszych dzieci, to efekty są niszczące dla ich potencjałów rozwojowych. Zazwyczaj kaskada zaczyna się od wrażliwości na histaminę poprzez objawy wrażliwości na gluten i laktozę. Potem dochodzą problemy autoimmunologiczne oraz dysbioza, często uwarunkowana po prostu genami.

Dla mnie ten raport jest kolejnym argumentem za tym, że dieta dzieci i dorosłych z ZD jest kluczowa i musi uwzględniać predyspozycje genetyczne w tym względzie. Przypomnę, że dzisiaj najlepszą dietą dla naszych dzieci jest ogólnie nazywając to, dieta śródziemnomorska z dużym ograniczeniem w niej glutenu.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...