2009.11.30 – PILOTAŻOWY PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ…po spotkaniu, czyli jak ma wyglądać orzeczenie

Listopad 30, 2009 by
Kategoria: Orzecznictwo, Projekt edukacji

Bałem się tego spotkania z dyrektorami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznymi (PPP) ze względu na fakt, iż nie wiedziałem, co należy się spodziewać po nim. Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem p.dyrektor Ewy Przegoń, a uczestniczyły p.kierownik Ewa Szczęch oraz p.Aleksandra Nestorowicz z Wydziału Edukacji Miasta Wrocławia oraz zaproszeni wszyscy dyrektorzy PPP.

Spotkanie było według mnie udane, gdyż:

1.określiło i potwierdziło procedury rekrutacyjne do przedszkoli, szkół dla dzieci z ZD

2.określiło PRAWDZIWE problemy w orzecznictwie

3.pokazało brak rozwiązań prawnych w edukacji dzieci z ZD, po raz kolejny

 

WNIOSKI dla rodziców:

1.Rodzice nie powinni ubiegać się o jakiekolwiek orzecznictwo bez wcześniejszego uzyskania ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZESPOŁU DOWNA ORAZ CHORÓB BĘDĄCYCH KONSEKWENCJĄ TEJ WADY GENETYCZNEJ. Zazwyczaj przyznanie takiego orzeczenia jest procesem automatycznym wynikającym z przyznaniu dziecku z ZD BADANIA GENETYCZNEGO POTWIERDZAJĄCEGO ISTNIENIE ZD.

2.Proces uzyskiwania orzecznictwa o potrzebach kształcenia specjalnego dla dzieci z ZD musi rozpoczynać się każdorazowo od dnia nawet 1 lipca roku poprzedzającego pójście dziecka do przedszkola, ALE PO UZYSKANIU ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!!!

2.Orzeczenie o potrzebach kształcenia specjalnego jest konieczne, gdyż bez niego:

a) UM nie może kierować dziecka do przedszkola integracyjnego i kierować za nim subwencję edukacyjną

b) rodzic nie może ubiegać się o procedurę przyznania miejsca w przedszkolu objętym programem dla swojego dziecka

3.Istnieją w dniu dzisiejszym przesłanki, które pozwalają twierdzić, że każdorazowo dzieci z kolejnych roczników, dzięki programowi WCZESNEJ INTERWENCJI (od urodzenia do 12 miesiąca życia) będą rozwijać się co raz lepiej. Wola UM Wrocławia kontynuowania tego programu dla dzieci w wieku 1 rok -3 lata w ramach programu WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA (takie “przedprzedszkole”) pozwala sądzić, że dzieci z ZD objęte tymi programami będą zdecydowanie sprawniejsze i ich deficyty edukacyjne i społeczne nie będą aż tak widoczne, jak to miało miejsce do niedawna.

Taka sytuacja kreuje jednak kluczowy dla programu problem, gdyż PPP nie będą mogły wystawiać ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, pomimo tego, ze deficyt jest i wymaga on korekty i wsparcia teraz w wieku przedszkolnym. Sytuacja wynika z faktu, iż “nie ma regulacji prawnych” pozwalających na określenie dziecka w wieku 2-3 lat w istniejącej metodologii, jako dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym pozwalającym na kierowanie dziecka do przedszkola w ramach PROGRAMU.

Orzecznictwo odbywa się obecnie na bazie INTERPRETACJI faktycznego stanu dokonanej przez Ministerstwo Edukacji. W ten sposób rodzice muszą zaakceptować albo umiarkowany lub ciężki poziom upośledzenia umysłowego, który w ramach tej interpretacji jest możliwy, albo ubiegać się o przedszkole w ramach edukacji masowej i elektronicznego naboru. Można zatem zadać sobie pytanie czy jest rozwiązanie tego problemu?

4.Rodzicu, idąc do PPP po orzeczenie przygotuj dla dziecka zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (od lekarzy, terapeutów) podkreślające jego problemy: sercowe, dysfunkcyjne, brak samodzielności w czynnościach samoobsługowych, brak mowy i przede wszystkim deficyty ruchowe (IM WIĘCEJ TYM LEPIEJ I ŁATWIEJ!). Często jest to naturalne dla dziecka z ZD, które ma skończone właśnie 2 latka i ubiega się o takie orzeczenie. Weź z sobą ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JAKO DOKUMENT BEZDYSKUSYJNY i określający dysfunkcje dziecka w świetle wiedzy medycznej!!! Ułatwi to całą procedurę w układzie orzecznictwa edukacyjnego!!!

Przy podkreśleniu dysfunkcji, deficytów konieczne są w ORZECZENIU O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO zalecenia do:

-WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PLACÓWKACH INTEGRACYJNYCH LUB GRUPIE INTEGRACYJNEJ

-STOPNIOWEGO WDRAŻANIA DO WARUNKÓW PRZEDSZKOLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZWIJANIA SAMODZIELNOŚCI W SAMOOBSŁUDZE

-STYMULACJI RUCHOWEJ ORAZ PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

-ZAJĘĆ REWIDALIZACYJNYCH WEDŁUG DOSTOSOWANEGO DO MOŻLIWOŚCI DZIECKA PROGRAMU ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA I FUNKCJONOWANIA W SYTUACJI ZADANIOWEJ, STYMULOWANIE ROZWOJU FUNKCJI POZNAWCZYCH, ROZWIJANIE ORIENTACJI W OTOCZENIU

-TERAPII LOGOPEDYCZNEJ-ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

-SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W TYM KARDIOLOGA I NEUROLOGA

Takie zalecenia pozwalają w istocie na takie uzasadnienie wydania ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO jak:

Dziewczynka/Chłopczyk o upośledzonym rozwoju psychoruchowym (Zespół Downa) wymaga wychowania przedszkolnego w warunkach przedszkola integracyjnego. Indywidualna praca terapeutyczna oraz kontakt z grupą rówieśników stworzą dziecku optymalne warunki rozwoju.

5.Rodzicu w ten sposób przejdziesz ze swoim dzieckiem dalej, ale nie ciesz się, bo brak prawa określającego możliwość wsparcia Twojego dziecka, jeżeli tego nie zmienisz, stanie na Twojej przeszkodzie już za 3 lata. Zatem propozycja dla wszystkich:

NAJWYŻSZY CZAS USANKCJONOWAĆ PRAWNIE ZESPÓŁ DOWNA JAKO JEDNOSTKĘ CHOROBOWĄ W ROZUMIENIU KODYFIKACJI ORZECZNICZEJ I EDUKACYJNEJ!

Jak to zrobić:

a) należy wystosować pisma do Ministerstwa Edukacji mówiące o tym problemie (ja to zrobię jutro)

b) należy wystosować pismo do WŁADZY aby przyspieszyła reformę archaicznego systemu integracji dzieci w Polsce

c) jak to nie pomoże …to przypomnieć politykom, że Wy jesteście wyborcami :)

 

Jak brzmią właściwe pytania w tak postawionym dyskursie:

a) dlaczego dziecko z wadą genetyczną, jaką jest zespół Downa, znaną już od jego urodzenia i powszechnie wiadomym, iż prowadzi do upośledzenia umysłowego, nie jest objęte programem rządowego wsparcia w zakresie medycznym i edukacyjnym, w celu poprawy jego funkcjonowania, jako jednostki społecznej samodzielnej, gotowej do podejmowania pracy i rozwoju społecznego?

b) dlaczego nie istnieje statystyka ścisła urodzeń dzieci z ZD pozwalająca na ekstrapolowanie ich potrzeb w trakcie ich życia?

c) dlaczego dziecko z ZD, funkcjonujące na poziomie upośledzenia lekkiego w wieku przedszkolnym, nie może brać udziału w edukacji przedszkolnej dostosowanej do jego potrzeb?

d) dlaczego proces integracji poprzez edukację, zakłada proces rozproszenia dzieci z deficytami, uniemożliwiając im budowanie relacji wzajemnych z dziećmi o podobnych problemach?

e) dlaczego dzieci z ZD nie mają możliwości realizowania edukacji w szkole podstawowej na zasadach biorących pod uwagę ich deficyty-w dniu dzisiejszym dyslektycy mają większe szanse i możliwości, niż osoba z ZD na egzaminie w szkole podstawowym?

f) dlaczego uczniowie z ZD są wykluczanie z edukacji ponadpodstawowej bez szans na realizację edukacji w ramach programów dla nich dedykowanych, tak jak ma to miejsce już w większości krajach europejskich?

g) dlaczego osoby z ZD nie mają przyzwolenia SYSTEMU do godnego życia, a są wykluczani poprzez istniejące lub nieistniejące prawa.

W razie problemów : [email protected] :)

Komentarze

Liczba komentarzy: 2 do “2009.11.30 – PILOTAŻOWY PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ…po spotkaniu, czyli jak ma wyglądać orzeczenie”
 1. Albert pisze:

  Jarek,
  Czy w punkcie f) masz na myśli system gdzie osoby z ZD mają tok nauczania dostosowany do ich możliwości(chyba tak jest np. w Hiszpani)? Jeżeli tak to zastanawiam się jak to wygląda, czy to ma miejsce już od szkoły ponadpodstawowej i jak to jest realizowane tzn. czy polega to na elestycznym doborze przedmiotów nauczania (np. tylko te z którymi osoby z ZD dobrze sobie radzą) czy też np. stawiane są mniejsze wymagania poziomu wiedzy i umiejętności, którymi mają się wykazać osoby z ZD?

 2. Jarek pisze:

  Albert,
  nasz system edukacji pochodzi z innej epoki. Jest sztywny, ograniczający rozwój jednostki i to nie tylko w sferze programowej, ale i w zakresie infrastruktury, systemu egzaminacyjnego. Zaprasza do przeczytania pracy Agnieszki, który wykłada wszystko w sposób jasny i precyzyjny.
  http://www.zespoldowna.info/no-aga-ja-wiedzialem-ze-jestes-mistrzynia-swiata-ale-ze-az-taka/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...