Depresja u dzieci i młodzieży.Wioletta Radziwiłłowicz

luty 27, 2011 by
Kategoria: książki popularno-naukowe

Przyznam się, ja nie czytałem tej książki, ale sam tytuł zrobił na mnie wrażenie. Wydaje się być pozycją wyjątkową.

image

Autor: Wioletta Radziwiłłowicz

ISBN: 978-83-7587-258-3

Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 434 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

W niniejszej publikacji przedstawiono obecny stan wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych i społecznych czynników i procesów rozwojowych, które odgrywają rolę w etiologii depresji u dzieci i młodzieży oraz utrzymywaniu się jej objawów. Pojedyncze czynniki ryzyka rzadko prowadzą do depresji, natomiast szczególna wielopoziomowa i bardzo złożona organizacja procesów biologicznych i psychospołecznych powoduje wystąpienie objawów choroby. Zatem klinicyści kontynuują badania, by efektywnie zapobiegać i leczyć depresję u dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że zarówno prewencja, jak leczenie muszą wynikać ze zrozumienia mechanizmów, jakie leżą u podłoża zaburzenia. 
Celem podjętych badań było poszerzenie wiedzy klinicznej o rodzinie z dziećmi cierpiącymi na depresję oraz charakterystyka procesów wewnątrzrodzinnych, czyli relacji emocjonalnych w rodzinach dzieci z depresją, ocena systemowych zasobów rodziny, jakości związku między rodzicami oraz analiza współzależności między powyższymi zmiennymi i próba wyodrębnienia najważniejszych predyktorów, będących czynnikami ryzyka depresji bądź czynnikami ochronnymi. Książkę kończy syntetyczne omówienie wyników wraz z implikacjami dla dalszych badań i praktyki klinicznej.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...