Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Amadeusz Krause

listopad 8, 2010 by
Kategoria: książki popularno-naukowe

image

ISBN: 978-83-7587-379-5

Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 222 strony, Oprawa twarda, szyta

Recenzja wydawnictwa IMPULS:

[…] Duży walor książki stanowi ujmowanie paradygmatów pedagogiki specjalnej w kontekście zmian społecznych i ideologicznych, które były konsekwencją zmian, ogólnosystemowych w Polsce.

Książka zawiera syntetyczny obraz teorii i praktyki pedagogiki specjalnej w okresie przemian, ukazuje te jej aspekty, w których dokonały się humanistyczne przeobrażenia i te które są na te przeobrażenia oporne, pozorują je, stosują różnego rodzaju społeczne kamuflaże i tkwią nadal w okowach starych paradygmatów. Autor nadaje teoretycznym paradygmatom znaczącą role w określaniu tożsamości pedagogiki specjalnej i wyznaczaniu kierunków jej rozwoju. […]

więcej tutaj: http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1166

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...