DONUT STUDY, czyli otyłość, dislipidemia, enzymy wątrobowe w ZD

październik 6, 2023 by
Kategoria: Metabolizm

Takie raporty medyczne uwielbiam. Krótkie, rzeczowe i jednoznaczne. Oparte o badania populacyjne w grupie osób z ZD. Często są dla mnie bazą dla ustalenia typologii metabolizmów, charakterystycznych dla ZD.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37739665/

image

Badanie to jest bardzo ciekawe. Dotyczy osób z ZD między 5 a 17 lat. Z tej perspektywy tworzy normy populacyjne dla osób z ZD, choć nie oznacza to czegoś co jest własciwe. I tutaj musze do tego nawiązać szerzej.

Co to jest norma medyczna? W skrócie: zakres w jakim mieszczą się prawidłowe wyniki dla populacji. Uwaga: prawidłowe wynikają ze statystyki badań!!! Biorąc pod uwagę metabolizmy, genetykę i polimorfizmy, norma populacyjna będzie zawsze inna dla danej grupy mającej podobne metabolizmy, polimorfizmy ale nie oznacza to, że będzie ona wskazywała poziom oczekiwany!!!

Mamy to w ZD. Często odnosicie wyniki swoich dzieci do normy populacyjnej i cieszycie się, że ona tam się mieści. Ale czy to jest DOBRY wynik?

Normy to mają do siebie, że człowiek patrzy na nie i jest zaspokojony, gdy ma wyniki w jej granicy. W ZD normy powinny być inne. Często piszę tutaj o homocysteinie, że statystyczne dobry przedział dla ZD  to 4,5-6,0 umol/l (bardzo niski dla populacji), najczęściej to ten 5,5. Jednak dodaję, gdy witamina B9 i B12 są w górnym poziomie normy, tudzież nawet ja przekraczając. Dlaczego? My szukamy łącznego efektu a nie tylko jednego parametru. Zatem musimy łączyć te 3 miana statystyczne i je wspólnie interpretować. Nie jest to typowe, ani normatywne, ale to determinuje wada genetyczna implikująca błędny metabolizm.

Wracamy do naszego raportu medycznego, mając nadzieję, że to wtrącenie jest zrozumiałe dla Was. Patrzymy zatem na coś, co buduje obraz populacyjny i normatywny dla ZD z perspektywy tego badania.

1.Osoby z ZD są populacyjnie otyłe, gdyż ponad 54,6% miało nadwagę lub były otyłe. Jest to zdecydowana większość.

2.28% osób charakteryzowało się dyslipidemią czyli zmianą w strukturze cholesterolu, HDL, LDL, trójglicerydów. Co jest ważne odnosiło się to do norm populacyjnych!!! Jednak czytamy dalej. Niski poziom HDL poniżej normy miało 12,5% osób. STOP! Pułapka!. O tym pisałem powyżej. Gdy odnosimy się do norm populacyjnych taki wynik nie jest zły. Jednak popatrzmy na to jaka powinna być norma na cholesterol w ZD i punkt odniesienia.

HDL występuje najczęściej między 32 a 48 mg/dl. LDL to poziomy 90-120 mg/dl. To wciąż nie oznacz, że jest źle albo dobrze, tylko w tych granicach osoby z ZD mają takie wyniki, choć są to wartości krańcowe z mojej perspektywy. My musimy patrzeć na to z perspektywy czy jest to “zdrowy” metabolizm, czy też niewłaściwy. Pomaga tutaj ujęcie krzyżowe, czyli budowanie proporcji LDL do HDL. Najczęściej proporcja jest na poziomie między 2,5 do 3,3 i nie jest to korzystny wynik! Oznacza wyraźnie zbyt niski poziom HDL do LDL i jest on efektem błędu genetycznego tytułem potrojenia genu ABCG1, czyli transportera HDL.

Zatem to zdanie jest w tym raporcie mylące. Jeżeli byśmy odrzucili kwestie normy populacyjnej, to będziemy mieli zupełnie inne wyniki jak niżej. One zawsze będą strukturalnie pokazywały dislipidemię tytułem zbyt niskiego HDL, a często bardzo wysokiego LDL także z przyczyn dziedzicznych!!!

3.Wracamy do raportu. i do danych odnoszących się prób wątrobowych. Cytat: “…wyższa wartość ALT była związana z wyższym BMI z-score (p = 0,01) i wyższym PBF (p = 0,01); wyższa wartość GGT była związana z wyższym wskaźnikiem BMI z-score (p = 0,002) i wyższym PBF (p = 0,002).” Co to oznacza? W skrócie im bardziej otyła osoba, tym wartości prób wątrobowych były gorsze.

To potwierdza też pewną tezę powtarzaną przeze mnie wcześniej. Norma populacyjna dla ZD jest inna niż dla całej populacji to raz. Dwa potwierdza ona problemy ze stanem wątroby o czym pisałem całkiem niedawno. Prezentacja wyniku w normie nie oznacza tutaj dobrego wyniku i wskazuje potrzebę dążenia do innych wartości poprzez wsparcie wątroby.

https://www.zespoldowna.info/jak-diagnozowac-problemy-z-watroba-u-dziecka-z-zespolem-downa.html

Najważniejsza jest jednak konkluzja tego raportu i tutaj cytat:

“Dzieci z ZD są obarczone wysokim ryzykiem otyłości i jej powikłań. Nasze wyniki wskazują na dyslipidemię i zmienione enzymy wątrobowe u osób otyłych. Pediatrzy powinni monitorować dzieci z ZD i otyłością oraz brać pod uwagę badania czynności wątroby i profil lipidowy u dzieci z ZD i otyłością.”

Chyba jednoznaczny i konieczny do wykorzystania podczas wizyty u Waszego lekarza pediatry.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...