Problem dysfunkcji nerek tytułem potrojonego CBS

maj 22, 2023 by
Kategoria: Metabolizm

CBS jest genem potrojonym w trisomii 21 i wciąż znajdują naukowcy dowody na potwierdzenie, że od niego zaczynają się istotne problemy, typowe w kaskadzie chorobowej zespołu Downa. Dzisiaj o jego wpływie na nerki.

image

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37198322/

Zaczynamy od cytatów z raportu.

1.”Wiadomo, że aktywność CBS przyczynia się do mitochondrialnego metabolizmu siarki poprzez szlak transsulfuracji. Stawiamy hipotezę, że z powodu dodatkowej kopii genu CBS w ZD występuje hiper-trans-siarczenie.”

2.”Homocysteina jest przekształcana w cystationinę, cysteinę i siarkowodór (H2S) poprzez szlaki CBS/liaza cystationinγ (CSE)/transferaza siarki 3-merkaptopirogronianowej (3MST). Adenozyna przez deaminazę jest przekształcana w inozynę, a następnie w kwas moczowy.”

3.”Wszystkie te cząsteczki pozostają na wysokim poziomie u pacjentów z ZD. H2S jest silnym inhibitorem kompleksów mitochondrialnych I-IV i jest regulowany przez UCP1. Dlatego u osób z ZD mogą wystąpić obniżone poziomy UCP1 i produkcja ATP.”

4.”…wiemy, że u pacjentów z ZD kwas foliowy jest wyczerpywany z powodu wzrostu CBS…”

5.”…sugerujemy, że probiotyki wytwarzające kwas foliowy, takie jak Lactobacillus, mogą poprawić proces ponownej metylacji, a tym samym mogą pomóc w zmniejszeniu szlaku transsulfuracji u pacjentów z ZD”.

Co to oznacza?

Siarka, cysteina są problemem w pracy nerek. Jak je wspierać? Jak naukowcy pokazują, wystarczy wspierać kwas foliowy, także w postaci probiotyków, które go produkują i metylację, a widać wyraźną poprawę tych metabolizmów. Oznacza to, że aby nerki funkcjonowały musimy korygować/leczyć metabolizmy by nie uszkodzić nerek. Po raz kolejny pojawia się zatem temat poprawy metylacji, która na odpowiednim poziomie da w efekcie poprawę funkcjonowania całego organizmu.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...