Katenina powoduje zmiany w oku już u dziecka 2-3 letniego i na pewno to jest typologia choroby Alzheimera.

sierpień 24, 2018 by
Kategoria: Oczy

Wraca temat katarakt, zaćmy. Kluczowym dla tego problemu jest zrozumienie tego, że jest to mechanizm wpisany w ZD i potencjalnie w pierwsze kaskady choroby Alzheimera. Nie bez kozery próbuje się detekcji amyloidu przede wszystkim w oku, gdyż tutaj jest to najłatwiejsze.

Kiedy oko zaczyna źle funkcjonować? Owszem jest to kwestia napięcia mięśniowego, ale i obecności delta-kateniny. Jest ona konieczna dla funkcjonowania dendrytów. Pojawienie się amyloidu beta powoduje degradację delta-kateniny, co oznacza zaburzenia dendrytów.

W chorobie Alzheimera odkryto tego typu zaburzenia i jednoznacznie opisano jako jej patologię. W ZD nie ma takich badań, ale analogicznie do tego procesu występują

Może to być ścieżka wynikająca z dziedziczenia polimorfizmów genu CTNND2 (nie wszystkie dzieci z ZD mają takie problemy z zaćmą), ale co jest jeszcze nie sprecyzowane, może być to efekt wpływu potrojonych mirRNA na działanie tego genu i specyficznych poziomów ekspresji, do czego już się chyba przyzwyczailiśmy.

Konkludując terapia zachowawcza jest jak najbardziej istotna. Jeżeli pojawią się jakieś suplementy korygujące to wszystko to będzie także Wam udostępnione.

http://www.zespoldowna.info/gdy-osoba-z-zespolem-downa-siedzi-w-kacie-ciemnym-i-jest-jej-dobrze-z-tym-nie-lekcewaz.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3439481/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19914181/

https://www.findaphd.com/search/projectdetails.aspx?PJID=60020

http://www.zespoldowna.info/jeszcze-o-oczach-i-powiazaniu-zespolu-downa-z-choroba-alzheimera.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...