OCTA mechanizm detekcji demencji i rozwoju choroby Alzheimera

maj 18, 2021 by
Kategoria: Oczy

OCTA jest nieinwazyjną technika tomografii komputerowej, która pozwala na zaglądanie do oka ludziom. Kilka lat temu pisałem, że oko jest taką furtką do mózgu, którą naukowcy próbują otworzyć i diagnozować problemy neurodegeneratywne, w tym amyloid beta, jego poziom.  OCTA została obecnie wykorzystana do zmierzenia zaawansowania choroby Alzheimera.

Jednak tym razem nie badano poziomu amyloidu beta. Badano jak zachowuje się krew w oku. Okazuje się, że osoby posiadające polimorfizm genu APOE4 warunkujący chorobą Alzheimera, a w ZD w Polsce to jest gen populacyjny, mają zmniejszoną gęstość kapilarną. Co to oznacza? Im mniejsza gęstość, tym ciśnienie krwi w mózgu jest mniejsze. Im ciśnienie jest mniejsze tym szybsza neurodegeneracja mózgu ma miejsce i tym większe szanse na chorobę Alzheimera, demencję.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-05/uoc–teo051321.php

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...