Niewłaściwy model snu u dzieci z zespołem Downa

Listopad 30, 2009 by
Kategoria: Układ Oddechowy

Poniższy artykuł pochodzi z wydawnictwa: ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY wchodzącego w skład wydawnictwa JAMA ARCHIVES JOURNAL

Niewłaściwy model snu u dzieci z zespołem Downa

Według najnowszych badań ponad połowa dzieci z zespołem Downa ma niewłaściwy model snu i często występujący zespół bezdechu śródsennego (Sleep Apnoea Syndrome – SAS). Często rodzice nie są w stanie stwierdzić, czy ich dzieci są pomiędzy tymi, które mają takowe trudności.

Obturacyjny Bezdech Senny ( j. ang. obstructive sleep apnea OSA) najczęściej występujący typ SAS , ma miejsce podczas snu, kiedy górne drogi oddechowe zostają zablokowane, powodując czasowe zatrzymanie oddechu. OSA dotyczy do 60% populacji osób z zespołem Downa według danych prezentowanych przez autorów publikacji. Potwierdzają oni także fakt częstszego rozwoju tej przypadłości do poziomu hipoksemii (mniejszy poziom tlenu we krwi), do częściowej blokady górnych dróg oddechowych, do chronicznej hypowentylacjii połączonej z hypokarbią (ponadnormatywna ilość dwutlenku węgla we krwi) niż w przypadku pozostałej populacji dzieci.

Sally R. Shott, M.D., i jej koledzy z Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, University of Cincinnati, Ohio, przebadali 56 osoby z zespołem Downa (w wieku od 4 do 63 miesięcy), aby określić poziom ilościowy takich przypadków, za pomocą pełnego, nocnego badania polisomnografem (PSG), który rejestruje fale mózgowe, oddychanie, stany snu, poziom tlenu we krwi oraz kilka innych zmiennych.

32 dzieci (57%) miało złe badania PSG i jednoznaczne potwierdzenie OSA. Kiedy badacze włączyli do tej grupy, dzieci które wykazywały dziesięciokrotne i więcej zaburzeń snu, okazało się, że cyfra obejmująca dzieci z zaburzeniami snu sięga 80% całej grupy! W przypadku badania REM (faza snu), który powinien zajmować 25-30% snu u dzieci poniżej piątego roku życia, wykazano, ze jedynie 9 dzieci miała ten wskaźnik snu na właściwym poziomie.

Najciekawszym jednak elementem badania okazały się analizy formularzy dotyczących wzorców zachowań dzieci i ich snu, skonfrontowane z badaniami przeprowadzonymi przez naukowców. Okazało się bowiem, że z 35 rodziców, którzy wypełnili dobrowolnie arkusze, aż 24 (69%) nie zauważało żadnych problemów ze snem ich dzieci!!! W tej grupie było aż 13 dzieci z poważnymi zaburzeniami snu.

" Z powodu częstego występowania OSA u małych dzieci z zespołem Down oraz praktycznie niezauważalnego tego problemu przez rodziców, jest wysoce rekomendowane wprowadzenie badań PSG dla wszystkich dzieci w wieku 3-4 lata" mówią zgodnie badacze.

O zespole bezdechu śródsennego więcej tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_bezdechu_%C5%9Br%C3%B3dsennego

http://www.bezdechsenny.pl/

o REM więcej tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rapid_Eye_Movement

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...