Przemoc strukturalna państwa czyli o szczepieniu i aborcji znów.

styczeń 22, 2018 by
Kategoria: Po prostu życie

Dostaję od Was bardzo dużą ilość maili, które chwalą moją postawę jak i negują. W każdym z tych przypadków przejawia się brak Waszej wiedzy z zakresu podstawowego: PAŃSTWO ISTNIEJE DZIĘKI PRZYMUSOWI I BRAKU MOŻLIWOŚCI DO LEGALNEGO PRZECIWSTAWIENIA SIĘ MU, JEGO OFIAR, JEGO OBYWATELI.

1.Przymus strukturalny ma charakter historyczny i filozoficzny. W XIX wieku dla celów segregacji pacjentów, w tym podziałowi ich na tych skazanych na śmierć tytułem nieuleczalnej wówczas choroby, państwo wprowadziło medycynę na salony polityczne, która miała chronić państwo i budować wspaniałe eugeniczne społeczeństwo. Przypomnę, że definicja eugeniki mówi:

“Eugenika jest nauką, która zajmuje się wszelkimi wpływami poprawiającymi wrodzone cechy rasy, łącznie z tymi, które rozwijają je do najwyższego poziomu”[3].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenika_polska

2.Pomimo, że świat się zmienia SYSTEM OCHRONY ZDROWIA JEST FORMĄ SEGREGACJI PACJENTÓW NA TYCH, KTÓRZY PRZEDSTAWIAJĄ JAKĄŚ WARTOŚĆ SPOŁECZNĄ I TYCH POZOSTAŁYCH.Ta druga część przechodzi przez sito wykluczenia, braku dostępności, “domowego zamknięcia”, wyłączenia aktywności.

3.Mechanizmy dające WOLNOŚĆ WYBORU, WŁĄCZENIE EDUKACYJNE, CZY SPOŁECZNE, CZY ZAPEWNIENIE PRACY, rozbijają tą segregację, przymus strukturalny państwa i zmieniają oblicze społeczeństwa. Zatem WOLNOŚĆ WYBORU, DOSTĘP DO EDUKACJI, PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ JEST SPOSOBEM NA ROZBICIE AUTORYTARNEGO PAŃSTWA. Dla państwa jest to zagrożenie, które skutkuje tym że politycy mówią o ideach, ale nie wdrażają ich w życie manipulując w ten sposób naiwnymi wyborcami.

http://www.ofon.net/przemoc-definicja-rodzaje-oraz-zapobieganie-t1316.html

“Przemoc strukturalna polega na przemocy wywieranej przez niesprawiedliwe struktury społeczne .”

http://trijar.republika.pl/przem_form.html

“Charakterystyczne cechy przemocy to:

-         przemoc jest zawsze intencjonalna,

-         przemocą jest naruszanie jakichś praw i dóbr osobistych jednostki,

-         przemocą jest także naruszenie praw i dóbr jednostki, które uniemożliwia mu samoobronę,

-         przemoc powoduje zawsze jakieś szkody,

-         przemoc lubi się powtarzać,

-         przemoc jest często rozpaczliwym zagłuszeniem poczucia niemocy,

-         za przemoc odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara,

-         niektóre przejawy grożenia przemocą są w istocie aktami przemocy,

-         nie każda forma przemocy jest ścigana przez prawo.

Często pierwszy akt przemocy jest dziełem przypadku. Poczucie bezkarności, bezwolne przyjęcie agresji tamuje drogę przemocy5. “

4.Demokracje Europy Zachodniej, przeszły fazę despotycznych, narodowo-faszystowskich rządów, co skutkowało wojnami i olbrzymimi ofiarami. Dziś postanowiły zrezygnować z przymusu strukturalnego na rzecz WYBORU i ODPOWIEDZIALNOŚCI OBYWATELSKIEJ.

To teraz Polska.

1.System opieki zdrowotnej, wciąż ma za zadanie ograniczyć dostęp do niego i zepchnąć obywatela jego potrzebującego od poczęcia niemalże, poza sferę jego usług w “wiecznie trwającej kolejce”.  Zatem błędem jest tutaj myślenie o WOLNOŚCI i SWOBODZIE w dostępie do opieki zdrowotnej. Państwo polskie dzieli obywateli na tych co dają sobie radę, patrz mają pieniądze na prywatne leczenie, i na tych którzy mają umrzeć z wyczerpania, z braku dostępu do służby zdrowia, gdyż są obciążeniem dla państwa, a ono nie chce wydawać pieniędzy tutaj, tylko na wojsko, policję, religię. Takie podejście wypełnia pełną definicję przemocy jak i stałego społecznego mobbingu, ale państwo jest bezkarne, a ofiary nie mają prawa do głosu.

“Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem …”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mobbing

2.W efekcie biorąc wykluczenie mojego syna z systemu opieki medycznej i społecznej już od urodzenia, jestem za tym by było jak w Danii. Jeżeli się zdecyduję na aborcję to państwo za to zapłaci. Jeżeli zdecyduję się na życie mojego dziecka to Państwo gwarantuje mi opiekę medyczną, opiekę społeczną i wsparcie w inkluzji społecznej do pewnej granicy i jestem świadomy tej granicy i biorę to na swoją odpowiedzialność….która w Polsce nie sięga 1% wszystkich wydatków, jakie mają tam miejsce. Zatem WYBÓR, WOLNOŚĆ DECYZJI JEST TUTAJ KLUCZOWA A NIE ABORCJA.

Jeżeli państwo z pobudek religijnych, a nie powinno tak być, jeszcze bardziej zaciska pętle swoim obywatelom, jest to w XXI wieku nie do pomyślenia. Polska nie daje WYBORU, i nie daje niczego po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego w kontekście demokracji państw Europy Zachodniej.

3.Państwo nie może łamać prawa, które samo stanowi.Państwo polskie łamie prawo w każdym elemencie życia jego obywateli ograniczając WYBÓR…ale w kontekście szczepień i szczepionek trzyma się rygorystycznie prawa, które stoi w sprzeczności z XXI wiekiem i jego wiedzą na temat funkcjonowania istoty ludzkiej. Jeżeli wiedza medyczna stanowi, że osoby z istotnym zaburzeniem układu odpornościowego nie mogą być szczepione, to dlaczego państwo szczepi pod przymusem ich obywateli szczepionkami o bardzo słabej jakości, przestarzałymi, niedostosowanymi do zmieniającego się genomu ludzkiego? Państwo w ten sposób jest też mechanizmem eugeniki, co powinno spotkać się z gwałtownym oporem panującej w Polsce religii i ich wyznawców, tak jak to ma miejsce w przypadku aborcji…a nie jest.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7E66B541

image

4.Z państwem nie wygrasz, ale z urzędnikiem to już tak, bo on jest funkcjonariuszem i obywatelem jak i Ty. Zatem jestem przeciwnikiem szczepionek na bazie dostępnej wiedzy, w szczególności w ZD i uważam, że powinniśmy poprosić urzędników o podpisywanie zobowiązań potwierdzających ich wiedzę w zakresie odpowiedzialności cywilnej tytułem złej ich decyzji. To jest możliwe. Skoro państwo byle jakie, nie chce wzorem demokracji zachodnich brać odpowiedzialności za NOPy i pokrywać koszty leczenia, należy zacząć stosować procedury wobec jego urzędników, które ich obciążą takim postępowaniem. Co wtedy się stanie? Może być różnie, ale będzie łatwiej Wam.

WNIOSKI:

Stąd jestem dziś za prawem do ABORCJI, jako mechanizmu wyboru, tak samo jak jestem przeciwnikiem szczepionek jako prawem do WYBORU. Obie decyzje dla mnie są jednoznaczne:

CHCĘ MIEĆ WYBÓR CZY CHCĘ BYĆ ODRZUCONY PRZEZ PAŃSTWO, CZY TEŻ NIE  I CZY DAM SOBIE RADĘ W TAKICH WARUNKACH JAKIE FUNDUJE MI I MOJEJ RODZINIE PAŃSTWO POLSKIE.

…i od razu nie wysyłajcie mnie do Danii i Niemiec, skoro tam jesteście, bo w tych krajach obywatel polski nie ma dostępu do tych samych mechanizmów co obywatel/człowiek urodzony w danym kraju. Za to popatrzcie, na fakt że mamy najbardziej religijny rząd w historii tego kraju, gdzie kościół może wszystko. Popatrzcie, że mam w tym sejmie 6 rodzin z dziećmi z ZD w partii o najwyższym poziomie ekspresji swojej religijności, która rządzi i … nic się nie zmienia a tylko idzie na gorsze. Czy nie jest to symptomatyczne: macie rodzić i macie szczepić bo tak chce religijne, miłujące państwo, a potem ich nie ma.

Wszystko jest na pokaz, bo przymus obowiązuje.

Dziękuję Agnieszce i Darii za wsparcie w tym temacie.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...