Artykuły oznaczone jako 'TULA-1'


Choroba Alzheimera to cukrzyca typu 3

sierpień 14, 2015 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

Powtórzę się: jeżeli dziecko z ZD z okresu prenatalnego ma patologie rozwojowe choroby Alzheimera, to ma cukrzycę, która jest cechą charakterystyczną dla choroby Alzheimera. Stąd od urodzenia obserwujemy podwyższony poziom glukozy.

W zespole Downa mamy 3 typy cukrzycy…

sierpień 14, 2015 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

…wszystkie mają charakter autoimmunologiczny. Najczęściej występującym jest typ 1.

Na cukrzycę wpływają…

sierpień 14, 2015 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

różne czynniki genetyczne, chociażby polimorfizmy genu MTHFR ale i chorób autoimmunologicznych typu AIRE, RCAN 1.

Cukrzyca jest …

sierpień 14, 2015 by  
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

…chorobą autoimmunologiczną typową dla zespołu Downa. Jest warunkowana genetycznie poprzez gen UBASH3A, który znajduje się na 21 chromosomie w krytycznym regionie zespołu Downa 21q22.3.