W zespole Downa mamy 3 typy cukrzycy…

sierpień 14, 2015 by
Kategoria: Wiedza o Zespole Downa

…wszystkie mają charakter autoimmunologiczny. Najczęściej występującym jest typ 1.

TYP 1 (cukrzyca insulozależna) jest typem dominujący w układzie ilościowym. “U jej podłoża leży przewlekły, autoimmunologiczny proces chorobowy prowadzący do powolnego zniszczenia produkujących insulinę komórek β wysp trzustkowych (wysepek Langerhansa) i w następstwie tego do utraty zdolności jej wydzielania.”

image

http://www.dsmig.org.uk/library/articles/cards-diabetes-2.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9507919

Do niedawna uważano, że jest to jedyny typ cukrzycy jaki może wystąpić w ZD.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukrzyca_typu_1

TYP 2 (insulinoniezależna) jest to absolutna “nowość” w rozpoznaniu w zespole Downa.”jest chorobą metaboliczną charakteryzującą się wysokim stężeniem glukozy we krwi oraz opornością na insulinę i względnym niedoborem insuliny[2]. Odróżnia się tym od cukrzycy typu 1, która jest spowodowana rzeczywistym brakiem insuliny na skutek uszkodzenia wysp Langerhansa w trzustce[3]. Klasycznymi objawami cukrzycy są nadmierne pragnienie, częstomocz oraz nadmierne zwiększenie łaknienia. Cukrzyca typu 2 stanowi około 90% przypadków cukrzycy, a pozostałe 10% stanowią głównie przypadki cukrzycy typu 1 oraz cukrzycy ciężarnych. Otyłość jest uważana za główną przyczynę cukrzycy typu 2 wśród osób z genetycznymi uwarunkowaniami do rozwoju tej choroby.” https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukrzyca_typu_2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841566/

image

https://www.karger.com/Article/FullText/356747

Jak widać z etiologii tego typu, z pewnością na ten typ ma metylacja, otyłość i czynniki środowiskowe.

TYP 3. Cukrzyca to choroba Alzheimera. Choroba Alzheimera to cukrzyca!

Nasze dzieci od urodzenia mają podwyższony w stosunku do populacji poziom glukozy we krwi. Jest to typologia choroby Alzheimera. Jeżeli przyjmujemy, że od ciąży dziecko z ZD ma patologię choroby Alzheimera, to musimy przyjąć do wiadomości, że rozwija się razem z jego rozwojem cukrzyca.

image

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2769828/

“We conclude that the term “type 3 diabetes” accurately reflects the fact that AD represents a form of diabetes that selectively involves the brain and has molecular and biochemical features that overlap with both type 1 diabetes mellitus and T2DM.”

“Wnioskujemy, że określenie cukrzyca typ 3 właściwie odnosi się do stwierdzenia, że choroba Alzheimera reprezentuje taką formę cukrzycy, która wybiórczo dotyka mózg i ma molekularne i biochemiczne cechy łączące zarówno cukrzycę typu 1 i cukrzycę typu 2”.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...