Tarczyca, metylacja, glutation a selen w zespole Downa.

listopad 13, 2017 by
Kategoria: Tarczyca

Konsekwencją zespołu Downa na poziomie metylacji jest obniżona homocysteina a podwyższony poziom cysteiny wynikający z potrojenia genu CBS. Efekt ten może mieć istotny wpływ na status selenu w ZD, gdyż tak zbudowany organizm musi się oczyszczać w “szybszym” tempie i zapotrzebowanie na glutationy może być większe.

image

http://www.zespoldowna.info/potencjalne-biomarkery-w-zespole-downa-wedlug-profesor-rima-obeid-cz-1.html

Mamy powyżej wykres przygotowany przez profesor Rima Obeidę, która wskazuje, że tytułem potrojenia genu CBS aż o 57% średnio mamy więcej cystationiny w procesie, niż powinno to mieć miejsce.

Dr. Jill James z kolei idzie dalej i mówi, że skoro mamy jeszcze nadmierny SOD1 to nierównowaga w detoksie organizmu jest znacząca!…tytułem zbyt małej ilości glutationu.

image

image

http://www.zespoldowna.info/konferencja-na-malcie-wystapienie-profesor-jill-james-cz-1.html

Zbyt niski poziom glutationu, abstrahując od polimorfizmów genów GSS, GSR, GPX związanych z jego metabolizmem, może wymagać wyższego poziomu między innymi selenu  istotnego dla jego powstawania. Zatem pojawiają się pytania:

CZY BIORĄC POD UWAGĘ TĄ NIERÓWNOWAGĘ W ZD MAMY DUŻO ZA NISKI POZIOM SELENU, BY MÓC BALANSOWAĆ ŚCIEŻKĘ CYSTEINY AŻ O 57% BARDZIEJ PRZYSPIESZONĄ OD WARTOŚCI STANDARDOWYCH?

CZY NORMY SELENU JAKIE MAMY DZIŚ SĄ APLIKOWALNE Z POWYŻSZEGO POWODU DO OSÓB Z ZD?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8391784

image

CZY BIORĄC POD UWAGĘ ZWIĘKSZONE ZAPOTRZEBOWANIE NA SELEN NA POZIOMIE METYLACJI (TO MOJE PRZYPUSZCZENIE), TO NIE MA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU SELENU DO KONWERSJI T4 DO T3?

KAŻDY PROCES TUTAJ WYMIENIONY: METYLACJA, PRODUKCJA GLUTATIONU, WYMAGA ENERGII ATP. MITOCHONDRIA W ZD SĄ USZKODZONE I NIE DAJĄ TAKIEJ JAK JEST OCZEKIWANA PRODUKCJI ENERGII KOMÓRKOWEJ. KAŻDY Z TYCH PROCESÓW WYMAGA DUŻEJ ILOŚCI ENERGII. JEŻELI JEJ NIE MA, TO CZY PRZYPADKIEM NIE JEST TAK, ŻE JEST ONA ZUŻYWANA W METYLACJI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI I NA TARCZYCĘ JEJ BRAKUJE?

Zostawiam Wam akceptację tych założeń, gdyż badań w tym zakresie dzisiaj nikt jeszcze nie robił i nie można na nich się opierać. Polecam ten wątek także tym, którzy uważają że ich dzieci z ZD nie mają problemów z tarczycą…gdy mają.

http://www.zespoldowna.info/gdy-wystepuje-jakakolwiek-dysfunkcja-mitochondriw-to-mamy-do-czynienia-z-niedoczynnoscia-tarczycy-nawet-gdy-mamy-obecnosc-hormonw-tarczycy-na-dobrym-poziomie.html

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...