Wagi edukacyjne dla dzieci z zespołem Downa

grudzień 7, 2011 by
Kategoria: Edukacja

Jest to kolejny problem jaki często się pojawia w naszych rozmowach. Z punktu widzenie obowiązującej w 2011 subwencji wagi wyglądały w następujących sposób:

Finansowanie kształcenia specjalnego:
Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują zwiększoną subwencję oświatową na uczniów
niepełnosprawnych i przewlekle chorych
• Standard dla każdego ucznia – 4 364,39 zł (tak wyglądała baza w 2011 roku, która była zwiększana o poszczególne wagi jak niżej)
• Dodatkowo dla uczniów gimnazjów – waga P26=0,04
• Dodatkowo dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – waga P7=0,082
• Dodatkowo dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenach wiejskich i w małych miastach –
waga P1=0,38
• Dodatkowo dla ucznia niepełnosprawnego:
• waga P2=1,40 – z upośl. umysł. w stopniu lekkim,
• waga P3=2,90 – niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową,
• waga P4=3,60 – niesłyszący, słabo słyszący, z upośl. umysł. w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• waga P5=9,50 – z upośl. umysł. w stopniu głębokim
• Waga P6=0,80 – dodatkowo dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale integracyjnym
• Zwiększona subwencja dla ucznia przewlekle chorego:
• waga P2=1,40 – dla uczniów z chorobami przewlekłymi
• waga P24=0,60 – dla uczniów klas terapeutycznych
• waga P22=1,00 – dla ucznia w szkole zorganizowanej w zakładzie opieki zdrowotnej
• Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore objęte wychowaniem przedszkolnym otrzymują wagę
P28=4,00

Przy czym waga P 28 dotyczy także dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym z lekką niepełnosprawnością intelektualną (zespół Downa), a waga P 36 obejmuje autystów bez względu na ich poziom niepełnosprawności.

Proszę zwróćcie uwagę na fakt, że autyzm ma swoją kategorię bez względu na poziom niepełnosprawności a takim komfortem edukacyjnym niestety nie może pochwalić się ZD. Biorąc pod uwagę edukację szkolną waga ta jest najczęściej na bardzo niskim poziomie P2.

PEŁNY ZAKRES WAG DO PRZECZYTANIA JEST TUTAJ:

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-16-grudnia-2010-r-w-sprawie-sposobu-podzialu-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-roku-2011/zal1/

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...