WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA…red.Bogusława Kaczmarek

listopad 30, 2009 by
Kategoria: książki popularno-naukowe

Opis:

Wśród pozycji wydawniczych poświęconych problematyce rozwoju i jego wspomagania u dzieci z zespołem Downa proponowana książka będzie pozycją szczególną. Obejmuje bowiem nie tylko aspekty medyczne, psychologiczne oraz społeczne odnoszące się do tego zespołu zaburzeń rozwoju, ale także ujmuje je w perspektywie terapeutycznej, ukonkretnionej opisem wybranych metod postępowania. Ponadto znajdziemy w książce wypowiedzi rodziców wychowujących dzieci z zespołem Downa, wypowiedzi samych dzieci, jak też informacje pomocne w poszukiwaniu miejsc, w których znaleźć można pomoc terapeutyczną oraz społeczne wsparcie.
Z recenzji prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej

Spis treści:

 • Część I. ASPEKTY MEDYCZNE
  Zespół Downa. Przyczyny powstawania, diagnoza i elementy poradnictwa genetycznego
  Medyczne podstawy zaburzeń struktury i funkcji u dzieci z zespołem Downa
  Rola pediatry pierwszego kontaktu w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym – zespół Downa
 • Część II. ASPEKTY JĘZYKOWE I POZNAWCZE
  Wczesne usprawnianie rozwoju mowy dzieciz zespołem Downa z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (uttr)
  Rozwój języka i mowy u dzieci z zespołem Downa
  Wykorzystywanie gestów w procesie porozumiewania się osób z zespołem Downa
  Metoda Integracji Sensorycznej w diagnozie i stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka z zespołem Downa. Wspomaganie rozwoju mowy w oparciu o metodę SI
  Przebieg procesów pamięci u osób z zespołem Downa
  Terapia Feuerstein
  Nauka czytania w procesie rozwoju dziecka z zespołem Downa
 • Część III. ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE I EDUKACYJNE
  Wrocławski Model Usprawniania (WMU) we wczesnej diagnostyce i terapii dzieci z zespołem Downa
  O Ruchu Rozwijającym Weroniki Sherborne
  Stymulacja rozwoju dzieci z zespołem Downa – Kinezjologia Edukacyjna i inne metody wspierające
  Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju dzieci z zespołem Downa
  Wspieranie rozwoju psychoseksualnego osób z zespołem Downa
  Muzykoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci z zespołem Downa
  Moje rączki i nóżki chcą się bawić – wykorzystanie zabaw paluszkowych w pracy z małym dzieckiem
  Hipoterapia dla osób z zespołem Downa
 • Część IV. WSPIERANIE RODZINY
  Rodzice dzieci z zespołem Downa
  Rodzeństwo osób z zespołem Downa
  Co robić, aby nasze dzieci były szczęśliwe i abyśmy my byli szczęśliwi z naszymi dziećmi?. Kilka podpowiedzi, na co zwracać uwagę w relacjach rodzicielskich z rodzeństwem dziecka niepełnosprawnego
  Model wsparcia rodziny wychowującej dziecko z zespołem Downa realizowany w Fundacji Daj Szansę w Toruniu
 • Część V. RODZICE O DZIECIACH
  Zawsze trzeba mieć nadzieję
  Mój skarb!
  Życie to ciągłe przypływy i odpływy
  Mój półroczny jednoroczniak
  Kocham go w całości
  Miłość jest najpiękniejszą terapią!
 • Część VI. DZIECI O SOBIE
  Zapach kwiatków jest niebieski a domy rosną krzywo
  Piernik
  Małgosia. Praca w biurze
 • Część VII. PRZYDATNE ADRESY
  Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób z zespołem Downa
  Ośrodki i punkty wczesnej interwencji
  Poradnie genetyczne

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...